KEMAL KARATAŞ 'VAKİT TAMAM ABBAS' DEDİ VE HERKESİ ATATÜRK'ÜN YOLUNDA SİYASETE ÇAĞIRDI!

KEMAL KARATAŞ 'VAKİT TAMAM ABBAS' DEDİ VE HERKESİ ATATÜRK'ÜN YOLUNDA SİYASETE ÇAĞIRDI!
17 Eylül 2020 - 11:26KEMAL KARATAŞ


ARTIK VAKTİ GELMİŞTİR... BİR YOL AÇMANIN...


Artık vakti gelmiştir...
Yeni bir siyaset oluşumunun...
***
Yeni bir yol açmak...
Umutsuzluklardan yeni umutlar yaratmak...
***
Kaybedilen zamanın...
Kaybedilen siyaset ahlakının...
Kaybedilen devlet adamlığının...
Yeniden kazanılmasının vakti ve zamanı gelmiştir artık...
***
Kaybedilen Cumhuriyet değerlerinin yeniden kazanılması...
Atatürk’ün... Kemalizmin... Altı okun ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlı olmanın zamanı gelmiştir artık...
***
Erozyona uğratılan laikliğin...
Cemaatlere... Tarikatlara teslim edilen dini değerlerin ve eğitimin...
Geri alınmasının zamanı gelmiştir artık...
***
Halkı kutuplaştırmaların...
Mezhep hayrıştırmalarının...
Etnik kimlikleri kışkırtmalarının sonu gelmelidir artık.
***
Yeni kadrolarla yeni ufuklar açmak...
Ve büyük halk yığınlarıyla kucaklaşmak zamanı gelmiştir artık...
***
Halk bir bütündür...
Onun adı da ulustur...
Bütün kültür ve kimliklerle onun adı Türk ulusudur...
Türk milletidir...
O Türk ulusunun kurduğu devletin adı da Türkiye Cumhuriyetidir...
Onun kurucusu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür..
***
Bu temel ilkeleri tekrar hatırlayarak ve tekrar hatırlatarak...
Ve sıkı sıkıya bağlı kalarak...
Ülkemizde yeni ufuklar açmalıyız...
Toplumsal barış... Toplumsal sevgi ve toplumsal kalkınma çağını başlatmalıyız...
***
Bağımsızlık Türk ulusunun karakteridir...
Ekonomide bağımsız... Ülke yönetiminde bağımsız..
Dünya saygınlığında bağımsız olmalıyız...
***
Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda...
“Yurtta barış Dünyada barış“ temel ilkemiz olmalıdır...
***
Üretmeliyiz..
Ve ürettiğimizi önce halkımızla adil ve eşit tüketmeliyiz...
Fabrikalarımız olmalı...
Sanayi tesislerimizi kurmalıyız...
Marka kentler yaratmalıyız...
Dünyanın en saygın bilim adamlarını ve teknolojilerin yaratıcıları olmalıyız...
Bütün Dünya halklarıyla yarışmalıyız...
***
Bunu başlatmanın yolu...
Bunu başarmanın yolu...
Bütün ulusalcı yurtseverlerin...
Hiçbir ayrışmaya fırsat vermeden...
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak...
Yeni bir yol açmaktan geçer...
Bunu da siz yapacaksınız... Hep birlikte yapacağız...
***
Bunu başarmak...
Tıkanan siyaset yolunu açmak...
Bu ülkeyi bu günün siyaset cambazlarından ve onların kayıkçı kavgalarından kurtarmak...
Ve Türkiye’yi...
Atamızın vasiyeti...
“Muasır medeniyet seviyesine“ çıkarmak...
Mutlu bir ulus... Mutlu bir Türkiye halkı yaratmak sizin elinizde...
***
Haydi yurtseverler... Haydi Türk ulusu... Haydi Türk milleti..
Haydi Mustafa Kemal Atatürkçüler...
Açın bu yolu...
Bu yol kurtuluşun yoludur...
Bu yol demokrasinin... Barışın... Özgürlüklerin ... Çağdaşlığın
Tam bağımsız Türkiye’nin yoludur...
***
Bu yol Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur...

Not: Yazı Karataş'ın facebook sayfasından alınmıştır.