İZULAŞ Operasyonun sırrı bu maddelerde mi gizli?

İZULAŞ Operasyonun sırrı bu maddelerde mi gizli?
11 Mayıs 2019 - 16:01Pazartesi günü (13/05/2019) yapılacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis gündeminden;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddesi gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu - Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.107979)

5. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün memur dolu kadro derece değişikliğinin iptal-ihdası için önerge ekinde yer alan cetvellerin incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-İnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.Bşk.E.4214-67388)

6. Belediyemizin, uluslararası ilişkilerini güçlendirmek, dünya kentleriyle sosyal, kültürel, ekonomik vb. alanlarda işbirliğini geliştirerek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatına (UCLG)" üye olması ve üyelik aidatının Belediyemiz ilgili bütçesinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Basın Yay.Halk.İliş.ve Muh. Dai.)

Yukarıdaki Meclis gündemine göre;

- İZULAŞ Operasyonu bu maddeler içinde mi gizli?

- İZULAŞ Operasyonunu bürokratlar mı başlattı?

- İZULAŞ Operasoyunu bürokratlar mı yürütüyor?

- İZULAŞ Operasyonundan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in haberi var mıdır?

- İZULAŞ Operasyonundan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin haberi var mıdır?