DİDİM'DE BALIK ÇİFTLİKLERİ İÇİN 'ÇED RAPORU' PEŞİNDE KOŞAN AGROMEY ŞİRKETİ 9 AĞUSTOS 2019'DA KONKORDATO İLAN ETMİŞ!

DİDİM'DE BALIK ÇİFTLİKLERİ İÇİN 'ÇED RAPORU' PEŞİNDE KOŞAN AGROMEY ŞİRKETİ 9 AĞUSTOS 2019'DA KONKORDATO İLAN ETMİŞ!
18 Ocak 2020 - 10:53 - Güncelleme: 18 Ocak 2020 - 12:41

ÖZEL

Önceki gün Didim Akköy'deki ÇED Raporu oylamasına katılmayan AGROMEY şirketinin 9 Ağustos 2019 tarihinde KONKORDATO ilan ettiği ortaya çıktı!

ilan.gov.tr'de yayımlanan mahkeme ilanına göre; AGROMEY şirketi alacaklılarına çağrıda bulunuyor! 
Konkordato komiserleri tarafından inceleme altında bulunan AGROMEY şirketi, peki neden Didim'e balık çiftlikleri kurmak için mücadele veriyor?

AGROMEY şirketi neden ÇED Raporu peşinde koşuyor?

AGROMEY şirketinin konkordato ilan ettiğini Didim'deki yetkililer bilmiyor mu?

Didim Ticaret Odası yönetimi AGROMEY şirketinin konkordato ilan etmiş olduğunu bilmiyor mu?

Didim Ticaret Odasının, AGROMEY şirketinin konkordato ilan ettiği bilgisine sahip olmaması düşünülebilinir mi?

AGROMEY şirketinin içinde bulunduğu konkordato gerçeği, ÇED Raporu oylaması öncesinde, Didim Ticaret Odası yönetimi tarafından gizlenmiş midir?

Elektronik ortamda dahi ulaşılan AGROMEY şirketinin konkordato gerçeği, Didim Ticaret Odası tarafından ÇED Raporu oylaması öncesinde açıklamış olsaydı; Akköy'deki gelişmelerin seyri böyle mi olurdu?

Sahi Didim Ticaret Odası böylesi bir konkordato gerçeğini açıklamış olsaydı, Didim halkının, Didim esanafının bakış açıları nasıl olurdu?

Bakın, Didim Belediyesi ÇED Raporu peşinde koşan şirketinin batık olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmak zorunda değil... Fakat, işi şirketlerle olan Didim Ticaret Odası böyle bir gerçeği neden atlamıştır?

Didim Ticaret Odası'nın işi nedir? Sadece Didim'deki üyelerinden yıllık aidat toplamak mıdır?

Didim'in geleceğine, turizmine, doğasına ipotek koymaya kalkışan şirketlere karşı Didim Ticaret Odası değil de Kanarya Sevenler Derneği mi mücadele edecek?

Didim Ticaret Odası, neden bugüne kadar balık çiftlikleri ve OSB konusunda net bir duruş sergileyemedi?

Didimli turizimciler, neden hala balık çiftlikleri ve OSB konusunda açıklama yapmaktan, düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmaktan korkmaktadırlar?

İŞTE AGROMEY'İN İLAN.GOV.TR'DE YAYIMLANMIŞ KONKORDATO İLANI:     
AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1

9 Ağustos 2019


T.C.
İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1321

ALACAKLILARIN ALACAKLARINI İ.İ.K’NUN 299.MADDESİ GEREĞİNCE BİLDİRMEYE DAVET İLANI 
AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez 189142 numarasında kayıtlı, “Şair Eşref Bul.No:48 Tuzcuoğlu İş Merkezi Kat:5 Konak/İZMİR ” adresinde faaliyet gösteren Agromey Dış Ticaret A.Ş.’ye, İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1321 E.sayılı dosyasından, 15/02/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla geçici mühlet komiserlerinin görevine devamına ve bu arada Doç.Dr.Bilgehan Yeşilova’nın heyete katılmasına; son olarak mahkemenin 19/04/2019 tarihli ara kararıyla da Doç.Dr.Bilgehan Yeşilova, Hatice Karpuzoğlu, Oktay Avşar’ın konkordato komiserlik heyeti olarak görevi sürdürmesine,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarını, alacaklarının dayanaklarını gösteren belgeler (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi vs.) de ekli olarak Komiserliğimize hitaben yazacakları bir dilekçe ile İİK m. 299 gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, Komiserliğimizin “Oktay Avşar, İZMİR ADLİYE PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ, PK 39 Bayraklı/İZMİR” adresine bildirerek kaydettirebilecekleri,
Şahsen yapılacak başvurularda, gerçek kişilerin kimlik fotokopisinin; tüzel kişilerinse noter onaylı imza sirkülerinin; vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği ve bu kez de usulünce tanzim edilmiş vekaletnamenin dilekçeye eklenmesinin gerekeceği;
Alacak kaydı sırasında,
a)15/11/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve(varsa) mühletten sonra doğan alacak tutarlarının ayrı ayrı izah edilmek suretiyle,
b)Alacağa faiz işletilmişse ne tür faizin, hangi oran üzerinden ve ne zamandan itibaren işletilmeye başlandığının;
c)(Kanunun kaydına imkan tanıdığı alacaklar bakımından) Alacağın teminatının bulunması halinde, teminatın türü, ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesinin
d)Yabancı para alacaklılarında, alacağın hangi tarihteki T.C.Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının talep edildiğinin;
e)Alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise yine hangi tarihteki para olarak değerinin istendiğinin
gösterilip inceleme ve denetime elverişli hesap dökümüyle birlikte sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı; ayrıca İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların da dikkate alınmayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça (yani Agromey Dış Ticaret A.Ş’nin ticari defter kayıtlarından anlaşılmadıkça) konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği,
7101 Sayılı Kanunun 16.maddesi ile değişik 2004 Sayılı Kanunun 288/2 maddesi gereğince ilan olunur.
Konkordato Komiseri – – – – – -Konkordato Komiseri – – – Konkordato KomiseriBakın AGROMEY şirketi, 26 Ocak 2017 tarihinde de  İzmir Karaburun'a da balık çiftlikleri kurmak için ÇED raporu oylamasına çıkmış! 

Deyim yerindeyse; önceki gün Didimlilerin de Akköy'de püskürttükleri gibi şirketi protestolarla Karaburun'dan uğurlamışlar...

İŞTE KARABURUN KENT KONSEYİ'NİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA:  


Karaburun KentKonseyi

AGROMEY BALIK ÇİFTLİĞİ PROJESİ HAKKINDA GELİŞMELERİ PAYŞALIYORUZ - AGROMEY DUYURU -1

AGROMEY BALIK ÇİFTLİĞİ ÇED SÜRECİ KAPSAMINDA 24/01/2017 TARİHİNDE YAPILMAK İSTENEN “HALKIN KATILIMI TOPLANTI”SI, BU KONUDA GEREĞİNDEN FAZLA BİLGİ SAHİBİ OLDUKLARINI BELİRTEN KARABURUNLULULAR’IN YOĞUN PROTESTOLARI NEDENİYLE YAPTIRILMADI.

YEREL YÖNETİMİMİZ, MUHTARLARIMIZ, SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ, DALGIÇ KULÜPLERİ, ESNAF ODASI, TURİZM İŞLETMELERİ, SİVİL YAPILANMALARIYLA... TÜM KARABURUN YAŞAYANLARI, HEP BİRLİKTE, KARABURUN’DA BALIK ÇİFTLİĞİ İSTEMEDİĞİMİZİ SÖYLEMEK İÇİN ANBARSEKİ KÖYÜ KAHVESİNDE GÜÇLÜ DAYANIŞMA ÖRNEĞİ VERDİ.

KARABURUN’A, KARABURUN HALKINA DESTEK VE DAYANIŞMA İÇİN GELEN İZMİR MİLLETVEKİLLERİ TACETTİN BAYIR VE MUSA ÇAM’A, AV. ŞEHRAZAT MERCAN’A, KOMŞU İLÇE KENT KONSEYLERİ VE EGEÇEP TEMSİLCİLERİNE, BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN GELEN İZMİRLİLER’E VE BASIN MENSUPLARINA İÇTENLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ, TOPLANTIYA İLİŞKİN RESMİ TUTANAĞI DÜZENLEMEDEN, ANBARSEKİ’DEN AYRILMAK İSTEMİŞ, BUNUN ÜZERİNE TOPLANTININ YAPILMADIĞINA DAİR RESMİ TUTANAĞIN BELEDİYE BAŞKANIMIZ, MUHTARLARIMIZ, AVUKAT ŞEHRAZAT MERCAN VE KENT KONSEYİ BAŞKANINDAN OLUŞAN BİR HEYET GÖZETİMİNDE KARABURUN KAYMAKAMLIĞI’NDA TUTULMASI TALEBİMİZ DE UYGUN GÖRÜLMEMİŞ VE RESMİ HEYET KARABURUN’DAN, HEYETİMİZİN BİLGİSİ DAHİLİNDE HERHANGİ BİR TUTANAK TUTMADAN AYRILMIŞTIR.

BUNUN ÜZERİNE KARABURUN TEMSİLCİLERİ VE HALKI, SÖZDE “HALKIN KATILIMI TOPLANTISI”NIN YAPILMADIĞINA DAİR KENDİ TUTANAĞINI HAZIRLAMIŞ VE İMZALAMIŞTIR. BU TUTANAK KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BAKANLIĞA İLETİLECEKTİR.

KARABURUNLULAR’IN BU ŞARKILI,TÜRKÜLÜ DİRENİŞİ, GÖRSEL VE YAZILI BASINDA ÇOK GENİŞ YER ALMIŞ, KARABURUN’UN İSYANI KAMUOYUNA YANSIMIŞTIR.

“HALKIN KATILIMI TOPLANTISI”, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BU ÇED SÜRECİNİN İLK AŞAMASIDIR VE KARABURUN HALKI BU TOPLANTIYI YAPTIRMAMIŞTIR.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PROJE İLE İLGİLİ KARARINI VERMEK ÜZERE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTISI/TOPLANTILARI YAPACAKTIR.

BU TOPLANTILARDAN/DEĞERLENDİRMELERDEN SONRA, BAKANLIK AGROMEY PROJESİNİ ONAYLAYACAK VEYA REDDEDECEKTİR.

BU SÜREÇ TAMAMLANINCAYA KADAR KARABURUN HALKININ, “HALKIN KATILIMI TOPLANTISI”NDAKİ BİRLİKTELİĞİNİ VE MÜCADELESİNİ DAHA DA GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUZ.

KARABURUN KENT KONSEYİ OLARAK BİR PARÇASI OLMAKTAN ONUR DUYDUĞUMUZ BU MÜCADELEYE, AGROMEY BALIK ÇİFTLİĞİ PROJE DOSYASINA AYRINTILI İTİRAZ GEREKÇELERİMİZİN HAZIRLANMASI, GELİŞMELERİN KARABURUN HALKIYLA PAYLAŞILMASI, KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ GİBİ ÜZERİMİZE DÜŞEN HER GÖREVİ YAPARAK KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

HEPİMİZİN BU AŞAMADAKİ SORUMLULUĞU, DEMOKRATİK VE YASAL TÜM HAKLARIMIZI KULLANARAK, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN KARABURUN’DA YAŞAMI TEHDİT EDEN AGROMEY BALIK ÇİFTLİĞİ PROJESİ İÇİN “ÇED OLUMLU KARARI” VERMESİNİN ÖNÜNE GEÇMEKTİR.

ÇABAMIZ VE DİLEĞİMİZ, AGROMEY BALIK ÇİFTLİKLERİ İÇİN HUKUKİ SÜRECE BAŞVURMAMIZA GEREK KALMADAN, PROJENİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN REDDEDİLMESİDİR.


KARABURUN KENT KONSEYİ

Bizi izlemeye devam ediniz...