CUMHURİYETİ KURAN CHP'NİN, 231 GÜNDÜR GENEL SEKRETERİ OLMADAN YÖNETİLDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

CUMHURİYETİ KURAN CHP'NİN, 231 GÜNDÜR GENEL SEKRETERİ OLMADAN YÖNETİLDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?
26 Eylül 2019 - 23:12 - Güncelleme: 27 Eylül 2019 - 00:20Yaklaşık 10 gündür rütbeli/rütbesiz en az 100 CHP'li eski yeni yönetici ve üyelere sorduk: "CHP'nin Genel Sekreteri kim? Adını söyler misiniz?"

Kimse bir isim söyleyemedi!

Yüzde 5 dolaylarında CHP Genel Sekreterinin Faik Öztrak olduğunu söyleyenler oldu!

Fakat, 5-6 kişi de Akif Hamzaçebi ismini söyledi diyebiliriz!

Yanlış anlaşılmasın, sorumuzu yönelttiğimiz kişiler CHP'de değişik görevler yapmış, halen aktif siyasetin içinde olan kişilerdi...CHP Genel Sekreterinin olup olmadığını merak edenler; www.chp.org.tr web sitesine girip, parti yönetimi şıkkını tıkladıktan sonra var olup olmadığına bakabilirler!

CHP'nin en son Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'ydi...

Hamzaçebi, 7 şubat 2019 günü Genel Sekreterlik görevinden istifa etti...

İstifasının üzerinden tamı tamamına 231 gün geçti... 

Gün 26 Eylül'den 27 Eylül'e devrileceği bu saatlerde bile CHP'de Genel Sekreterlik makamı boş bulunuyordu!

Çok bilmişlerin "Yahu Kemal Bey, CHP'de Genel Sekreterlik makamı bıraktı" diyeceklerini biliyoruz!

Mesele kağı üzerinde de olsa siyasi şemada hala 2. sırada gözüken "Genel Sekreterlik" makamı neden 231 gündür boş ve boş tutuluyor?

Laf, adalete, parti içi demokrasiye, etik değerlere geldiğinde mangalda kül bırakmayanlar, neden bu eksikliğin giderilmesi için iki çift konuşamazlar? Kimden neden korkuyorlar? Bu nasıl yönetim anlayışıdır? 

"CHP aşiret kültürü ile yönetiliyor" eleştirisi yapanlar partiden atılırken; pek muhterem MYK, PM üyeleri neden bu eksiklik konusunda iki çift laf etmekten korkarlar? 

İyi okuyun bakın CHP Tüzüğü ne diyor:

"MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN TOPLANMASI GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ MERKEZ YÖNETİM KURULU MADDE 17- Merkez Yönetim Kurulu, Partinin en üst yönetim organıdır. Merkez Yönetim Kurulu’nun sürekli çalışma halinde olması asıldır. Merkez Yönetim Kurulu görevlerini yerine getirirken ortak sorumluluk taşır. Merkez Yönetim Kurulu haftada bir, belirli gün ve saatte çağrı yapılmaksızın salt çoğunlukla toplanır. İvedi durumlarda Genel Başkan’ın çağrısı ile daha erken toplantı yapabilir. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri mazeretleri halinde Genel Başkanı bilgilendirerek kendisine vekalet edecek Merkez Yönetim Kurulu üyesini belirler. Tüzükte yazılı hükümler dışında kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının çağrısı ve gündemi ile görüşülecek konularla ilgili yazılar, toplantıdan önce Genel Sekreterlik tarafından üyelere ulaştırılır. 

GENEL SEKRETERLİK MADDE 27- Genel Sekreterlik parti örgütünün başvurma ve haberleşme birimidir. Genel Sekreter genel evrakın kaydının tutulması ve muhafazası ile dağıtımını sağlar. 47 Genel Sekreter, Genel Başkanlık adına partiyi mahkemelerde, devlet dairelerinde ve kuruluşlarında, özel ve tüzelkişilerle ilişkilerde temsil eder. Partinin yazışma ve haberleşme işlerini yürütür. Parti üye kütüğünü tutar; parti arşivini düzenler. Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları ile görüşüp Genel Başkanı bilgilendirerek Merkez Yönetim Kurulu gündemini ve Genel Başkanın belirleyeceği Parti Meclisi gündemini hazırlar. Toplantılara ilişkin tutanakları düzenler, imzalanmasını ve korunmasını sağlar (Tüzük mad.37).

YAZIŞMALAR VE PARTİ SİCİLİ MADDE 29- Gelen ve giden tüm yazışmalar, Genel Sekreterliğe bağlı yazışma biriminden geçer ve numara alır. Bütün yazılarda gereği ve bilgi için dağıtım yerleri belirlenir. Yazışmalarda ilgili tüm birimlerin bilgilendirilmesine özen gösterilir. Partiyle ilgili bilgi, belge ve yazışmaların elektronik ortamda üretilmesi, erişilmesi ve saklanması sağlanır. Parti kütüğü, Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışan Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’nca tutulur ve güncellenir. "

Genel Sekreterin 231 gündür olmaması skandal ayıbının ötesinde; asıl skandal ne biliyor musunuz?

Parti Tüzüğü'nde eğer Genel Sekreter istifa ederse ne yapılır, ne olur, neler yapılacağına ilişkin en ufak bir İZ, BELİRTİ yok!

Herşey bir yana; TBMM'de grubu bulunan ve Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisinin Yönetimindeki 2. numara Genel Sekreteri yok ve o makam 231 gündür boş!

Ne dersiniz bu ayıptan en kısa zamanda kurtulurlar mı?

Ya da belediyelere asansörcü, medyacı, özel temizlik şirketi bağlama işlerine hız mı verirler? (Bugünlerde temizlik ihaleleri yine gündemde! Bakalım yeni bağlamacı star kim çıkacak?)

Not: İzmir'deki CHP'li belediyelerin işten attığı işçiler için CHP Genel Merkezi İstanbul MV Gökhan Zeybek'i göndermiş... Araştırma yapıp Genel Merkeze rapor hazırlayacakmış! Altı ay öncesinde atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra, isterseniz Donald Trump gönderseniz ne yazar! Detaylar yakında Gündem Otuzbeş'te...    CHP'de Genel Sekreterlik makamı aktif olsaydı bu davetiye; Genel Başkan mı yoksa Genel Sekreter imzasıyla mı gönderilirdi PM üyelerine?