Bu satışlar yargıdan döner mi?

Seferihisar Belediye Başkanlığı, 23.12.2015 Saat 10.30 yine, belediyeye ait, taşınmazların ihalesine çıkıyor.

Bu satışlar yargıdan döner mi?
14 Aralık 2015 - 11:33

Halkın hayatına dokunup dokunmadığınızı bilemeyiz ama...
 
Seferihisar Belediye Başkanlığı, 23.12.2015 Saat 10.30 yine,  belediyeye ait, taşınmazların ihalesine çıkıyor.

2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre 37-43.Maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü.
 
Madde 37 – Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
 
Madde 43 – Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır.
 
Neden kapalı zarf usulü yapıldığı ayrı bir merak konusudur.
 
Tunç Soyer EGE TV ekranlarında, vatandaşın gözüne baka baka anlattı.
 
21 Milyon TL 2009 senesinde, 31 küsur milyonda şu anda olan borç.
 
SGK,  Mal Müdürlüğü, Vergi Dairesi bizi sıkıştırdı. Her şerde hayır vardır. 
 
2015 senesinde SGK borçlarını sıfırlayacağız, 2016 yılının ilk aylarına sarkabilir. 
 
Hizmet üretmemiz söz konusu değil. Har vurup harman savurmamız söz konusu değil. Çünkü defalarca müfettiş incelemesine tabii tutulduk, öyle yanlış harcanmış eksik bırakılmış bir şey söz konusu değil. Tam tersine Seferihisar toplam değerini çok daha artırdı. Şu an herkesin hayatına dokunan etki eden bir büyüme söz konusu.
 
Diye açıklamalarda bulundu Tunç Başkan.
 
Madem har vurup harman savurmadınız bu kadar borç nasıl oluştu?
 
Müfettiş incelemesinden bahsediyorsunuz, madem eksik bırakılmış bir şey yoktu neden İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi?
 
Ve neden, Seferihisar Başsavcılığında yargılanıyorsunuz?
 
Seferihisarlıların hayatına dokunup dokunmadığınızı bilemeyiz ama, otel sahiplerini oldukça sevindirmektesiniz!
 
Gelelim EGE TV açıklamalarınızın devamına;
 
Sunucunun, halk ne diyor sorusuna cevap olarak,

Bizim satışlarla ilgili ilkesel bir kararımız var. Köy malları kesinlikle satılmayacak, bununla ilgili meclis kararı var. Köylülerin imece ile üreterek elde ettikleri yerlerdir. 
 
Gündem Otuzbeş haberinde ise, köylünün malları satılacakmış. Ne oldu da ilke kararlarınız değişti, hani köylünün malları kesinlikle satılmayacaktı.  

Temiz İzmir Derneği bu satışların peşini bırakmayacak, satılan malların değerlendirilmesinin yetkin kurumlar tarafından yapıldığını söylüyorsunuz da, elbette 17 yıl sonra terki yapılacak taşınmazları bedeli bu fiyat çıkar. Bahse konu otel kira akdi olmadan değerlemesi yapılsaydı bu fiyat çıkarmıydı? 
 
17 yıl sonra boşalacak yeri, içindeki kiracıdan başka kim alırdı?
 
Bu satışlar yargıdan döner mi, dersiniz?

gaze-temiz.com

 

Not: Seferihisar Belediyesi'nin satılan gayrimenkuller dökümanları içinde 19 Milyon 800 Bin TL'ye satılan Atlantis Oteli (75.4 Dönüm arazi üzerine kurulu 5 Yıldız) ile 7 Milyon 100 Bin TL'ye satılan günübirlik Küçük Akkum turizm tesisi yer almıyor. Bu rakamlarda eklenince; Seferihisar Belediyesi'nin 2009'dan günümüze (Tunç Soyer'in Başkanlık dönemi) 100 Milyon TL'lik Belediye gayrimenkullerini satmış olduğu ortaya çıkıyor!