'Bu işin şakası yok'

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Meclis’ten geçerek yasalaşması, özellikle hukukçular tarafından olumlu karşılandı. Bu konuda bugüne kadar Türkiye’de bir boşluk olduğunu ifade eden hukukçular, düzenleme sayesinde artık sosyal medyanın da düzene gireceğini ve kolay kolay suç işlenemeyeceğini aktardı.

'Bu işin şakası yok'
30 Temmuz 2020 - 12:06

AVUKAT ALİ ONAR:
Ülkemizde sosyal medya ile ilgili büyük yasal bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Yapılan yasal düzenleme sosyal medya marifetiyle yaratılan kanunsuzluğun kaosun önüne geçilmesinde önemli ve tarihi bir düzenlemedir. Bu tarihten sonra hiç kimse 'nasıl olsa ceza verilmiyor' diyerek ifade özgürlüğü maskesi altından sosyal medyayı kendi egolarını tatmin etmek için, küfretmek için, kaos yaratmak için, teröre ve ahlaksızlığa destek vermek için kullanamayacak. Sosyal hukuk devletinde bireylerin kişisel hakları, onların ortaklaşa sahip oldukları haklardan fazla olamaz. Devlet toplumsal barışı tehdit edecek, toplumun ortak çıkarlarını bazı bireylerin çıkarları lehine daraltacak şekilde düzenleyebilir.

EMEKLİ HAKİM BEYAZIT BORAN:
KİŞİLİK haklarının ihlal edilmesi halinde İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, erişimin engellenmesi kararı verilmesini düzenleyen hükmü yönünden de içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek. Bu iş raydan çıkmıştı, kontrol altına alınması kaçınılmazdı. İfade özgürlüğü kapsamında AİHM kararlarının gözetimi ile birlikte sosyal medya denetimi yapacak kurumun şeffaflığı da önemlidir.

AVUKAT SİNEM HACIEMİNOĞLU:
İNTERNET ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, "sosyal ağ sağlayıcı" olarak tanımlanacak. Verilen yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılar, 10 milyon TL'ye kadar para cezasına çarptırılacak. Temsilci yükümlülüğünü 30 gün daha yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarının 3 ay boyunca reklam vermesi yasaklanacak. Kişilerin sosyal ağ sağlayıcısına başvurmaları halinde, başvurudan 48 saat içinde olumlu veya olumsuz bir cevap verme yükümlülüğü olacak. Yani artık bu işin şakası yok. Klavye silahşörlüğü yaparak oturduğu yerden insanların ailelerine, kendilerine ve dini inançlarına gelişi güzel kimse yazamayacak. Bu zaten bir ifade özgürlüğü değildi.

FATİH ŞENDİL-Yeni Asır