AK PARTİLİ KAMACI'YA, CHP'Lİ OLDUĞU DÖNEMDEN 30 METREKARELİK ARSA NASIL 3.5 DÖNÜM OLDU SORUŞTURMA İZNİ!

AK PARTİLİ KAMACI'YA, CHP'Lİ OLDUĞU DÖNEMDEN 30 METREKARELİK ARSA NASIL 3.5 DÖNÜM OLDU SORUŞTURMA İZNİ!
23 Ocak 2020 - 15:22Didim Postası'nın haberine göre; Nurten Yavuz adlı bir kadın elindeki 30 metrekarelik arsa tapusu sayesinde 3.5 dönüm hazine arazisinin üstüne konmuş!

Dönemim Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı ve Meclis Üyeleri bu olaya "yeşil ışık" yakmışlar!

Müfettiş raporuna takılan bu Ali Cengiz oyunu, İçişleri Baknalığı'nın 38 kişi hakkında verilen "Soruşturma İzni" belgesinde yerini almış! 

Bakanlık, verdiği soruşturma izni ile bu işe adı karışanlar yargılansınlar diyor!

Peki, dönemim Didim Belediye Başkanı Kamacı ve Meclis Üyelerine önce çalıştıran sonra yargı yolu açan Nurten Yavuz adlı bu gözü dönmüş kadın kim? 
Çok büyük bir siyasetçi mi?
Sermaye sınıfından mı?
Dizi film oyuncusu mu?
Koskoca Belediye Başkanı, Meclis Üyleri yargılanmayı bile göze alabiliyorlarsa; demek Nurten Yavuz adlı bu kadın gerçekten önemli bir kişilik!

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN VERDİĞİ O SORUŞTURMA İZNİ: 

"2013-2016 Yılları Olayın öğrenilme tarihi: 03/05/2019 14/11/2017 tarihli bilirkişi raporunda belirtildiği üzere; Didim Belediye Meclisinin04/02/2014 tarih ve 19 sayılı parseli kapsadığı, parselde bulunan 3.467,79 m2 lik taşınmazla ilgili olarak Nurten YAVUZ isimli şahsın bu parselde 2981 sayılı kanuna göre 30 m2 lik tapu tahsis belgesi olduğu, hazineye ait olan bu alanda 2981 sayılı kanuna göre muhafaza edilecek herhangi bir gecekondunun bulunmadığı, anılan meclis kararıyla 1937 ada 3 sayılı parsel için yapılan ıslah imar planı yapılarak hazineye ait taşınmazın Nurten YAVUZ’a intikal ettirilmesinin amaçlandığı, ıslah imar planının parsel bazında yapılması nedeniyle talep sahibine haksız menfaat sağlandığı, bu suretle 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı yapılara uygulanacak bazı işlemler ve 6785 sayılı imar kanunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ile 3290 sayılı kanun ile bazı maddeleri değiştirilen ve bazı maddeler eklenen 2981 sayılı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin “Islah İmar Planı Yerler” başlıklı 20. Maddesine aykırı hareket edildiği anlaşıldığından; Meclis kararına olur veren dönemin Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı, Belediye Meclis Üyeleri Osman Ayyıldız, Mustafa Kıray, Ahmet Karaoğlu, İbrahim Eray, Şehriban Karakış, Vedat Ege, Özlem Girgin, Ahmet Turan Özdemir, Burhan Çolak, Kadir Karakaya, Atilla Millor ve Serdal Topal hakkında; 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun 6. Maddesi gereğince soruşturma izni verilmiştir.”