Ak Partili Hüsnü Boztepe'den fayton açıklaması...

Ak Partili Hüsnü Boztepe'den fayton açıklaması...
01 Haziran 2019 - 11:58

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe belediyenin yetki ve sorumluluk alanında faaliyet gösteren faytonlarla ilgili kararı olumlu bulduklarını söyledi. Boztepe, encümen kararında eksiklerin olduğunu belirtirken, “Bu karara İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Kordon’daki faytonlar da dahil mi?” diye sordu.

İşte Boztepe'nin yazılı açıklaması:

“Bilindiği üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı’nda, 13 Temmuz 2011 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kabul edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi ile ilgili karar alınmıştır. İlgili yönergede yer alan,  Büyükşehir sorumluluk alanında bulunan bulvar, cadde ve trafik yoğunluğu olan sokaklar ile turizm alanlarında hayvanla çekilen motorsuz araçlar ile hayvan sürücülerinin girişinin yasaklanması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Son karara göre, Çalışma İzin Belgesi almadan, tescil belgesiz faaliyeti tespit edilenlerin hayvanlar ile motorsuz araçlarının 1 (bir) ay süre ile yedd-i emine (emanete) teslim edilmesi sureti ile faaliyetlerinden men edilmeleri ve süre sonunda bu faaliyetlerine devam etmeyecekleri yönünde yazılı taahhütleri alındıktan sonra tekrar kendilerine teslim edilmesine dair bir karar alınmıştır.

Birincisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde metropol alanda Konak İlçesi Alsancak/Kordon ile Karşıyaka Vapur İskelesi-Bostanlı arası yol güzergahı en bilinen ve tanınmış olanıdır. Burada, Roman vatandaşlarımız ekmeklerini kazanmaktadır. Havaların ısınmasıyla birlikte aşırı sıcaklarda su ve yiyecek konusunda sorun yaşayan hayvanların bir de ağır yük altına girmesi kabul edilemez bir uygulamadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulaması örnek bir karardır.

Fakat, encümen kararında bazı muğlak durumlar ve sorun teşkil eden durumlar dikkat çekmektedir. Büyükşehir’in de belirttiği gibi çalışma izni ve tescil belgesi sadece Kordon’da bulunan ve belediyeye ait atlarda bulunmaktadır. Karşıyaka ve turizm bölgelerinde böyle bir uygulama, düzen yoktur. İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayvan haklarına duyarlılık da göz önünde bulundurulduğunda Kordon’daki faytonları da kaldıracak mıdır?

Yine encümen kararına göre at arabalarıyla köy ve mahallelerde taşımacılık yapan vatandaşların durumları ile ilgili bir karar alınmamıştır. Buralarda vatandaşın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında çalışan atların taşına işlemi de durdurulacak mıdır? Köylerdeki ormanlardan, tarlalardan ürünleri taşıyanlar da etkilenecek midir?

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar ile özellikle faytonculukla geçinen vatandaşlarımız Kordon’da İZULAŞ Genel Müdürlüğü’nün planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Ve alınan karar gereği, faytoncular Büyükşehir’de işe alınmıştır.  Aynı uygulamanın faytonların kaldırıldığı ilçe belediyeleri ya da büyükşehir tarafından yapılması gerekmektedir. Faytonları kaldırılan vatandaşlarımızın hangi şartlarda nerelerde iş bulacağı bile düşünülmemiştir. Ötekileştirme, yok sayma ve görmezden gelme anlayışı son bulmalıdır. Popülist yaklaşımlar ve günü kurtarma anlayışı akılcı ve bilimsel yaklaşımlardan uzaktır.