AK PARTİLİ BÜYÜKŞEHİR MECLİS ÜYELERİNDEN İZMİR'DEKİ MEDYA GERÇEĞİNE FENER!

AK PARTİLİ BÜYÜKŞEHİR MECLİS ÜYELERİNDEN İZMİR'DEKİ MEDYA GERÇEĞİNE FENER!
30 Eylül 2019 - 09:21 - Güncelleme: 30 Eylül 2019 - 10:04Ak Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyleri, İzmir'deki "MEDYA GERÇEĞİ"ne fener tuttular! Meclis Üyeleri, ahbap-çavuş belediyeci-medyacı ilişkilerindeki çarpıklığı gözler önüne serdiler.  

İŞTE AK PARTİLİ ÇALIŞKAN'IN BASIN AÇIKLAMASI:

Teknolojinin hızlı değişimine ayak uyduramayan kurum ve kuruluşlar çalışma hayatlarına istemeyerek son vermektedirler. Medya kuruluşlarımızda bundan nasibini almaktadır. Televizyon yayıncılığı internet televizyonculuğuna, yazılı basın ise hızla internet haber sitelerine doğru yönelmektedir. Medya kuruluşlarımızın ayakta kalması ve bağımsız gazetecilik yapabilmesinin yegane temeli ekonomik bağımsızlıktır. İzmir’de maalesef iş dünyasından elde edilen gelir Medya kuruluşlarımızın bağımsızlığını korumasına daha da ötesi yayın hayatlarını devam ettirebilmesine yetecek durumda değildir. Bu nedenle Medya kuruluşlarının gelirleri başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Diğer kamu kurumlarının idarecilerinin atama yolu ile görev aldıkları için basın ile ilişkileri seçimle gelen belediye başkanına göre çok daha azdır. İşte bu durum içerisinde İzmir’de pek çok medya kuruluşu Belediyelerden elde edecekleri gelirler ile ayakta kalmaktadır.

Yazılı ve Görsel medya ile ilgili zaman içerisinde pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. Ancak İnternet Medyası ile ilgili gerekli düzenlemeler henüz tamamlanabilmiş değildir. İşte bu nedenle İzmir’de kurulan İnternet haber siteleri ile ilgili pek çok sorun bulunmaktadır. Yıllardır bu sektöre emek vermiş medya mensubu arkadaşlarımız ile iletişim ve gazetecilik ile ilgili okulları bitirerek bu sektöre yeni adım atmış arkadaşlarımız ile yaptığımız görüşmelerde, İnternet haber sitelerinin bazılarının ‘merdiven altı’ olarak tabir edildiğini, vergi ödemedikleri, ofisleri bulunmadığı ve personel çalıştırmadıkları için giderlerinin de olmadığı, sadece haber ajanslarından gelen haberlerin kullanılarak sitelerin yayın yaptığı ve bu sitelerin gazetecilerin tabi olduğu yükümlülüklere tabi olmadıkları ve çoğu zamanda gerekli eğitime de sahip olmadıkları için meslek etiklerine uymayan davranışlarda bulundukları ifade edilmektedir. Bu durumdan muzdarip olduğunu ifade eden Belediyelerin basın danışmanları ve siyasetçiler olduğu gibi haklı eleştirilerde bulunmak, yasal sınırlar içerisinde kendini ifade etmek isteyen insanlarda sesini duyurabileceği medya kuruluşları bulamamaktan yakınmaktadır.

İzmirlilerin ihtiyaç duyduğu her anlamda bağımsız, gazetecilik mesleğinin etik değerlerini taşıyan hukuki ve ahlaki sınırlar içerisinde siyasi, sosyal, kültürel vb konularda her sese yer veren bir medya ortamına kavuşabilmesi için Değerli Medya mensuplarının ‘’meslek etiği ile geçim derdi’’ arasında kalmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Akparti Büyükşehir Belediye Meclis Gurubu adına meclis üyemiz Sayın Fatih TAŞTAN ‘’İnternet Haber Sitelerine Destek’’ başlığı adı altında bir önergeyi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine sunmuştur. 2 aydır Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen önerge 25.09.2019 tarihindeki komisyon toplantısında CHP ve İYİ parti üyelerinin oylarıyla ‘’Yasal Mevzuatın Uygun Olmadığı ‘’ gerekçesi ile ret edilmiştir. Oysaki Belediye kanunu uyarınca Belediye Bütçesinden internet haber sitelerinde ilan ve reklam faaliyetlerinin yapılmasının kanunen uygun olmamasına rağmen, Belediye şirketleri üzerinden bu kapsama giren işlerin yapılması için yasal dayanak bulunmaktadır. Hatta Belediye bu konuda şirketleri üzerinden bazı İnternet haber sitelerine ödemeler yapmıştır.

Komisyonda yapılan değerlendirmelerde ’’ Belediye Şirketleri üzerinden yapılacak destek faaliyetleri ile ilgili bu komisyonda alınacak bir kararın Tüzel kişilik olması nedeni ile şirketleri bağlamayacağı ve yasal düzenlemenin çıkmasının beklenmesi yönünde ki ‘’ CHP VE İyi Parti üyelerinin görüşlerine Akparti olarak katılmamaktayız. Bu komisyonda alınan kararın ‘’Tavsiye Kararı’’ olarak alınması ve Şirketlerin yönetim kurulu başkanı olan Belediye Başkanımız Tunç Soyer tarafından yasal düzenlemeler çıkarılıncaya kadar Belediye şirketlerince uygulanmasının sağlanması son derece makul bir çözümdür.

Ancak burada İnternet Haber Sitelerin’in mevcut durumundan kaynaklanan endişelerin de olduğu komisyon toplantılarında anlaşılmaktadır. Bu nedenle 2 ay içerisinde Basın halkla ilişkiler daire başkanlığının öncülüğünde ilgili tüm komisyon üyelerinin de davet edilmesi ile birlikte Tüm basın paydaşlarının bir araya getirileceği ,ilki tanışma amaçlı olmak üzere yapılacak toplantılar ile önce durum tespitinin yapılması ve Basında’ki tüm paydaşların görüşünün alınmasını , bu görüşler doğrultusunda internet haber sitelerini destekleyici faaliyetlerin düzenlenmesini Ak parti olarak öneriyoruz. Bu konudaki çalışmanın bir an önce başlatılması için başta Belediye Başkanı sayın Tunç Soyeri , Basın Danışmanlarını ve Basın Halkla ilişkiler Daire başkanlığını bu konuya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu konuda yapılacak her türlü çalışmaya canı gönülden katılacağımızı ve çalışma sonunda elde edilen sonuçları merkezi hükümet nezdinde ilgili her yere taşıyacağımızı taahhüt ediyoruz.

Bu konu ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunda CHP ve İyi Partili Meclis üyesi değerli arkadaşlarımızın oyları ile alınan ret kararına Akparti olarak koyduğumuz ‘’muhalefet şerhini’’ ekte bilgilerinize sunuyoruz. Konu ile ilgili değerlendirmeyi siz değerli basın mensupları ve İzmir kamuoyuna bırakıyoruz.

 

Erhan ÇALIŞKAN

Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi


İNTERNET HABER SİTELERİNE DESTEK OLUNMASI ÖNERGESİ İLE İLGİLİ PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNUN RET KARARINA AKPARTİ MECLİS ÜYELERİNE ADINA ŞERHİMİZDİR

Çok yakın bir gelecekte hızla İnternet gazeteciliğine doğru yönelen basın sektöründeki değişimin kaçınılmaz olduğu gerçeğini tüm komisyon üyeleri kabul etmektedirler. Ak partili meclis üyesi Fatih Taştan’ın’’ İnternet Basınına Destek’’önergesinin CHP ve İyi Partili meclis üyelerince yasal mevzuatın uygun olmadığı gerekçesi ile ret edilmesine muhalefet etmek durumundayız. Belediye Bütçesinden internet haber sitelerinde ilan ve reklam faaliyetlerinin yapılmasının kanunen uygun olmamasına rağmen , Belediye şirketleri üzerinden bu kapsama giren işlerin yapılması için yasal dayanak bulunmaktadır. Hatta Belediye bu konuda şirketleri üzerinden İnternet haber sitelerine ödemeler yapmıştır. Komisyonda yapılan değerlendirmelerde’’ Belediye Şirketleri üzerinden yapılacak destek faaliyetleri ile ilgili bu komisyonda alınacak bir kararın Tüzel kişilik olması nedeni ile şirketleri bağlamayacağı ve yasal düzenlemenin çıkmasının beklenmesi yönünde ki ‘’ CHP üyelerinin görüşlerine Akparti olarak katılmamaktayız. Bu komisyonda alınan kararın ‘’Tavsiye Kararı’’ olarak alınması ve Şirketlerin yönetim kurulu başkanı olan Belediye Başkanımız Tunç Soyer tarafından yasal düzenlemeler çıkarılıncaya kadar Belediye şirketlerince uygulanmasının sağlanması son derece makul bir çözümdür.

Ancak burada İnternet Haber Sitelerin’in mevcut durumundan kaynaklanan endişelerinde olduğu komisyon toplantılarında anlaşılmaktadır. Bu nedenle 2 ay içerisinde Basın halkla ilişkiler daire başkanlığının öncülüğünde ilgili tüm komisyon üyelerinin de davet edilmesi ile birlikte Tüm basın paydaşlarının bir araya getirileceği İlki Tanışma amaçlı olmak üzere yapılacak toplantılar ile Önce durum tespitinin yapılması ve Basında’ki tüm paydaşların görüşünün alınmasını , bu görüşler doğrultusunda internet haber sitelerini destekleyici faaliyetlerin düzenlenmesini Ak parti olarak öneriyoruz.

İzmir kentinin sorunlarını çözmek için seçildiğimizi , yasal gerekçe ve usul gibi gerekçelerin arkasına sığınarak sorunları ötelemek anlamına gelen , CHP ve İyi Parti oyları ile önergenin ret edilmesine yukarıda belirttiğimiz yasal uygulamalar ile çözüm bulunabileceği gerekçesi ile Şerh koyuyoruz.  25.09.2019

Erhan ÇALIŞKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi

Hüsnü BOZTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi

Fatih TAŞTAN Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi (Cenaze nedeniyle toplantıya katılmamıştır.)