Yuh artık! Erkan Karaarslan'ın Didim Belediyesine yaptığı danışmanlıkta 'CIRT' çıktı!

Yuh artık! Erkan Karaarslan'ın Didim Belediyesine yaptığı danışmanlıkta 'CIRT' çıktı!
17 Şubat 2020 - 11:35 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 - 12:07

ÖZELBULGU 2: Stratejik Planda Yer Alan Bazı Hedef ve Göstergelerin İyi Tanımlanmamış Olması 

Stratejik Planda 8 adet stratejik amaç ve bu amaçlara ulamak için 47 adet hedef belirlenmiş ancak bu hedeflere ulaşmak için gerekli performans göstergelerine ise stratejik planda yer verilmemiştir. 
Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler; ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. 

Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Performans göstergeleri, ölçülebilirliğinin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilmesi gerekmektedir. Hedeflere ulaşma düzeyini ölçmeye yarayan bu göstergelerin de hedefler gibi açık, anlaşılır ve hedefe ulaşma düzeyini gösterecek mahiyette olması gerekir.  
Bu kapsamda yapılan incelemede; “Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Arttırılması ve Mevcut Yeşil Alanların Kalitesinin Artırılması”, “Nitelikli Tesis Sayısının Artırılmasının Sağlanması”, “Spor Faaliyetlerinin Desteklenmesi” gibi hedeflerin kastettiği anlamın ve bu hedeflerde bahsedilen; kalite, nitelik ve yapılacak destek ölçütlerinin objektif olmadığı ve bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin de belirlenmediği anlaşılmıştır. Dolayısıyla söz konusu hedef ve göstergeler iyi tanımlama kriterini taşımamaktadır. 

Bakın; yukarıdaki bilgiler Sayıştay'ın 2018 yılı Didim Belediyesi Denetim raporunda yer alıyor... Türkçesi; Sayıştay diyor ki; "Stratejik planı dahi adam gibi, hazırlamamışsınız!"

Didim Belediyesi, Erkan Karaarslan'a hangi konular için "danışman" tutmuştu?

Aşağıdaki paraları Erkan Karaarslan'a ne için ödemişlerdi?
Danışmanlık için...
Peki; Erkan Karaarslan, CHP'li belediyelere neler hazırlıyor, öğretiyordu?
Stratejik planlar hazırlıyor, Mali İşler Müdürlüğüne de nasıl hazırlanacağını öğretmiyor muydu? 
Çuvalla para ödediğiniz adam, ne yapılması gerekenleri adam gibi yapıyor ne de öğretiyor! 
Bu nasıl danışmanlık işidir?
Bu nasıl sosyal demokrat belediyeciliktir?
Didim Belediyesi arşivinde adam gibi hazırlanmış hiç mi Stratejik Plan yoktur?
Onun bile kopyasını çekip hazırlamayı beceremeyenlerin boşluğunu tabii ki Erkan Karaarslan gibi uyanıklar doldurur!

Yazık yazık...
Düştüğünüz duruma bir bakın önce!
Sizlere de zaten Erkan Karaarslan gibiler lazım olmasaydı, kamunun parasını böylesine har vurup, harman savurur muydunuz?

İŞTE ERKAN KARAARSLAN'IN ŞAHSINA GÖNDERİLEN PARALARDAN BİR DEMET:

Not: Didim Belediyesi hakkında İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izni haberimiz ilerleyen saatlerde geliyor...