SEMA PEKDAŞ MANİSA DAVASINDA SANIK SANDALYESİNDE
TURAN ÇATAL

TURAN ÇATAL

SEMA PEKDAŞ MANİSA DAVASINDA SANIK SANDALYESİNDE

28 Eylül 2018 - 17:09

Manisa davasını hepimiz biliyoruz. Gencecik liseli gençler duvarlara yazı yazdıkları için gözaltına alınıp çeşitli ağır işkencelere maruz kalmışlardı. Bu davayı tüm ülkede dehşet ve şaşkınlık içinde takip etmişti. Daha sonraları işkenceci polisler çeşitli cezalara çarptırılmıştı. Bundan dolayı İçişleri Bakanlığı tazminat ödemek zorunda bırakılmıştı.

Konumuz İçişleri Bakanlığı tarafından işkenceye maruz kalmış bu gençlere ödenen tazminatların zamanında Avukatları Sema Pekdaş tarafından ödenmemesi veya geç ödenen tazminat paralarının da eksik ödendiği şeklindedir.

Müştekiler; öncelikle sanık Sema Pekdaş ile görüşme yoluna gitmelerine rağmen bir sonuç alamadıkları içindir ki öncelikle İzmir Barosuna şikayet dilekçelerini veriyorlar.” Bunların sayılarının 18 olduğu söylenmektedir!”

Baro yönetimi dilekçeleri inceliyor. Kayda değer hukuksuzluk olduğundan disiplin kuruluna sevk ediyor!

Disiplin kurulu kendi iç incelemesini hukuki açıdan inceleyip Cumhuriyet Savcılığına sevk ediyor!

Cumhuriyet Savcılığı gerekli araştırma ve inceleme sonrasında Adalet Bakanlığından dava açılması hususunda izin istiyor!

Bu davaların genel seyri bu şekilde oluşuyor...

Sonuç ağır ceza mahkemesi sanık sandalyesi!

Bu konuyu açıklama gereği eski bir CHP İlçe başkanımızın ve kendisini de ayrıca çok severim. Bu yargılamaların Avukat Sabri Ergül’ün tezgahladığı söyleminin asılsızlığının anlaşılması içindir!

Sabri Ergül Manisa davasının sıkı bir takipçisi ve kahramanıdır... Hiçbir akçeli işle adının bile anılması akla ziyandır... Hatta akıl tutulmasıdır...

Ben konuyu uzatmadan mahkeme tutanaklarını ve İçişleri Bakanlığının ödeme makbuzlarını olduğu gibi siz sevgili okurlarımın taktirine sunuyorum.

Konu sadece mahkemede iki bin Türk lirası düzeyine indirgenmesine yanıttır. Yirmi bir bin Türk Lirası eksik ödenmiş olduğu müşteki ve sanık beyanlarıyla örtüşmektedir. Sanıyorum bu anlamda zimmet suçu yönünde dava seyretmektedir.

Davanın ilerleyen safhalarında sonuçları hepimiz göreceğiz... Bu davalar neresinden bakarsanız bakınız etik değildir.

Bu sürece gelmesi bile taraflar açısından büyük bir mahcubiyeti oluşturmaktadır!