TURAN ÇATAL

TURAN ÇATAL


MANİSA DAVASINDA SEMA PEKDAŞ VE KAN BEDELLERİ

06 Mart 2019 - 17:07Liseli gençlere işkence olarak ta hafızalarda yer alan Manisa davası sürecinde kırka yakın Avukat görev almıştır. Bu davaların başkahramanı Av. Sabri Ergül olduğunu tüm kamuoyu bilmektedir.

Bu davaların sonucunda işkenceci polisler çeşitli hapis cezaları ile birlikte tazminat cezalarına da çaptırılmışlardır. Tazminat davalarını Av. Sema Pekdaş takip etmiştir. Bu işkence gören gençlerin kan bedeli olan tazminat paralarını geç ve eksik ödediği iddiası ile kendisine davalar açılmıştır. Bu davalar ağır ceza mahkemelerinde hala daha sürmektedir.

CHP Genel Merkezi de bu davaları yakından takip etmiş aynı zamanda Konak Belediye Başkanı da olan Sema Pekdaş’ı ikinci dönem aday yapmadıkları duyumlarını almaktayız. “Su akar yatağını bulur” demişler. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmadığının en somut örneğini burada yaşıyoruz.

Bu davaların seyri aşamasında çeşitli yayın organlarında haberler yapılmıştır. Bu haberlerin bazı bölümleri çarpıtıldığı düşüncesi ile Sabri Ergül’ün Avukatı Sayın Çetin Kadan bir yazı kaleme almış ve zorunlu basın bülteni şeklinde bana da ulaştırmışlardır. Sorumlu gazetecilik anlayışı ile yazıyı siz sevgili okurlarımın dikkatine sunuyorum.

ZORUNLU AÇIKLAMA

“MANİSA İŞKENCE DAVASI”


1995 yılı Aralık ayında gizli örgüt üyesi oldukları iddiası ile gözaltına aldıkları, çoğunluğu 14 ila 17 yaşında, ortaokul ve lise öğrencisi 14 gence Manisa Emniyet Müdürlüğünde (11) gün boyunca ağır işkenceler yapan (10) polis amir ve memurunun yargılanarak işkence suçundan 6 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldıkları, suçlanan çocuk ve gençlerin ise beraat ettikleri, kamuoyunda “Manisa İşkence Davası” olarak bilinen öğrencilere işkence olayı, müvekkilim ve o dönemin İzmir CHP Milletvekili Avukat Sabri ERGÜL’ ün 27 Aralık 1995 gecesi Manisa Emniyet Müdürlüğü İşkence hanesini basarak polisleri, çıplak ve gözleri bağlı gençlere işkence yaparken suçüstü yakalaması; hemen sonra da Ankara’ da Başbakanlık kapısına “TÜRKİYE’ DE İŞKENCE VARDIR” pankartını; Manisa’ da ise, işkence yapıldığını gözleri ile gördüğü İl Emniyet Müdürlüğü kapısına da “BU İŞYERİNDE İŞKENCE VARDIR” pankartını asması; gençlere yapılan ağır işkencelere bizzat tanık olduğunu TBMM kürsüsünden haykırması, işkence gören gençlere ait hastane kayıtları ve raporlarına yok edilmeden el koyarak bu belgeleri açıklaması sonucu basın yayın organları ve televizyonlarında yoğun şekilde haber yaptığı bu işkence olayı, Türkiye ve Avrupa’ nın gündeminde geniş yer almıştır.

İşkence yapan polislerin ve mağdur gençlerin davaları kamuoyunca yakından izlenmiş, başta müvekkilim İzmir Milletvekili, Avukat Sabri ERGÜL olmak üzere yaklaşık 40 avukatın vekilliklerini yaptığı çocuklar (7) yıllık dava sürecinin sonunda beraat etmiş; işkenceci polisler mahkûm edilerek cezaevlerine konulmuş, Türkiye’ de ilk defa işkence cezasız kalmamış, hak yerini bulmuştur.

Türkiye’ de işkenceyi yenen ve işkenceci polisleri hapis cezasına mahkûm eden “Manisa İşkence Davası” da böylece başarı ile sonuçlanarak hukuk tarihindeki saygın yerini almıştır.

Ceza davalarından sonra 2000-2001 yıllarında gençlerin işkence görmeleri ve suçsuz yere hapis yatma nedenleriyle maddi-manevi tazminat bedeli/parası talep edilen hukuk davaları gündeme gelmiş; bu parasal konulu hukuk davalarında gençlerin avukatlıklarını halen KONAK Belediye Başkanı bulunan Avukat Hanımefendi yapmıştır.

Gençlere-çocuklara yapılan ağır işkenceleri kanıtlamak, polislerin işkence suçundan hapis cezaları almalarını sağlamak için işkencenin canlı tanığı İzmir Milletvekili Avukat Sabri ERGÜL ile birlikte çaba sarf eden, ceza davalarında gençlerin avukatlığını üstlenen (40) kadar avukatın (ki, bu (40) avukattan biri de şimdi CHP Konak Belediye Başkanı olan Sema PEKDAŞ Hanımefendidir), Manisa İşkence Olayı ile ilgili Ceza Davalarında  bütün bu avukatların görevlerini gereği gibi yerine getirdikleri konusunda herkes hemfikirdir.

“SUİSTİMAL ve ZİMMET DAVALARI”

Bir süreden beri medyada yer bulan ve tartışmalara konu edilen Sanık ve şüphelisi Sema PEKDAŞ olan Manisa’ da devam eden Ağır Ceza Mahkemeleri ve Soruşturmalarının iddia edilen suç konusu ise ÖRGÜT, SİYASET, MANİSA’ DA İŞKENCE DEĞİLDİR; Av. Sema PEKDAŞ’ ın GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI VE İŞKENCE TAZMİNATLARINI ZİMMETİNE GEÇİRMESİDİR; “İŞKENCE DAVASI” DEĞİL, SANIK AV. SEMA PEKDAŞ’IN “ZİMMET DAVASIDIR.”

İşkence gören gençler işkence tazminatları ile ilgili hukuki davalarda kendilerinden gizlenen gerçekleri, Av. Sema PEKDAŞ’ ın avukatlık görevini suiistimal ettiğini ve işkence tazminatlarından zimmetine para geçirdiğini yıllar sonra öğrendiklerinde,  bu durumu belgeleriyle birlikte Manisa İşkence Ceza Davalarını yürüten (parasal konulu, hukuki tazminat davalarında vekil avukatlık görevi üstlenmeyen) müvekkilim Av. Sabri Ergül’e belgeleriyle iletmişler; Sabri Ergül de konuyu incelemiş ve hukuki tazminat davalarının Avukatı Sema Pekdaş’ı uyararak, “iddiaları, durumu ciddi bulduğunu, Belediye Başkanlığının gücüne güvenmemesini ve bu sorunu mağdur gençlerle görüşerek çözmesini, işkence tazminatlarından haksız olarak aldığı paraları gençlere iade ederek pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını” tavsiye etmiştir.

Av.Sema Pekdaş gençlerle görüşmeyince  ve bu sorunu da çözmeyince gençlerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına Av. Sema Pekdaş hakkında suç duyuruları üzerine söz konusu Kamu Ağır ceza davaları Cumhuriyet Savcılarınca 2017 yılında açılmıştır.

SANIK AV. SEMA PEKDAŞ HAKKINDA HALEN DEVAM EDEN DAVALAR;
Ağır işkencelere  maruz kalmış, haksız yere yıllarca hapis yattıktan sonra beraat etmiş Manisalı Gençlere Devletçe ödenen maddi, manevi tazminat parası konulu hukuk davalarında Manisalı Gençlerin avukatlığını yapan Sema Pekdaş’ ın, “Avukatlık görevini kötüye kullandığı, 2-3 yılda bitecek tazminat davalarını  ve icra tahsilatlarını izlememesi nedeniyle dava ve icra dosyalarının 7 yıl ARŞİVLERDE KALMASI, 13-14 yılda ancak bitmesi, işkence tazminat paralarının 12 yıl gecikerek “para pul olduktan sonra” alınmış olması ve de gençler adına KAN PARASI, İŞKENCE TAZMİNATI olarak Devletten tahsil ettiği paraları mağdur gençlerden gizlediği ve ZİMMETİNE geçirdiği” suçlamasıyla yürütülen ve Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen (14) ayrı ceza soruşturmaları ve davalarıdır; 
Sayın Sanık, Başkan, Avukat Hanımefendinin bu nedenlerle kendi İzmir Barosu Disiplin Soruşturmalarında da Cezalar almış olmasıdır.
Av. Sema Pekdaş’ ın Manisalı Gençler dışındaki müvekkillerinin şikayetleri üzerine ayrıca benzer başka “Suiistimal ve ZİMMET”  Ağır Ceza Davalarında  yargılandığı da bilinmektedir.

“YALANDAN KİM ÖLMÜŞ”

Müvekkilim Sabri ERGÜL devam eden bu Ceza Davalarında izleyici olarak hazır bulunmuştur. Cumhuriyet Savcılıkları, Ağır Ceza Mahkemeleri ve İzmir Barosu kayıt ve resmi belgeleriyle (14) ayrı dosya ile “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Manisalı İşkence Mağduru Çocukların Kan Paraları Tazminatlarını ZİMMETİNE GEÇİRMEKLE”  suçlanan ve Ağır Ceza Mahkemelerinde halen de Yargılanmakta olan Sayın, Sanık, Avukat, Konak Belediye Başkanı Hanımefendi davaları ZAMANAŞIMINA SOKARAK DÜŞÜRME  ve Müşteki gençleri yıldırma, şikayetlerinden vazgeçirme gayretlerine girmeden suçlamalara belgeleriyle cevap vermek, “Tazminat davalarını, işkence kan paralarını 14 yılda değil, 2-3 yılda zamanında bitirdim, Manisalı Çocuklara işkence, kan paralarını eksiksiz ödedim, Zimmetime geçirmedim; işte tahsilat ve reddiyat makbuzları; Baro Başkanı ve Konak Belediye Başkanı seçilirken söylediğim ve kayıtlarda  da mevcut olduğu gibi Manisalı Çocuklardan hiçbir para almadım” şeklinde HUKUKİ NİTELİKTE savunma yapmak, belgelerini göstermek yerine, tespit ettiğimiz medya yayınlarında yaptığı gibi “davalar siyasi karşıtlarım tarafından, eski Milletvekili Sabri ERGÜL tarafından kendisine önseçimde delege desteği vermediğim için (Sanki delege gücü varmış-kelin merhemi olsa başına sürer- ve desteği istenmiş gibi) açılmıştır (Sanki, Kamu Ağır Ceza Davalarını Kişiler Açabilirmiş gibi)  ve Sabri ERGÜL bu davalarda avukatlık yapmaktadır” şeklinde hukuka ve gerçeklere aykırı beyanlarda bulunmuş; bir kadına yakışmayacak seviyede “mahalle kabadayısı” üslubu ile müvekkilim Av. Sabri ERGÜL’ ü haksız yere suçlayarak, ZİMMET DAVALARINI, SİYASİ OLAY gibi göstermeye, hakkındaki davalara siyasi veçhe vermeye ve tekrar Konak Belediye Başkanı atanabilmek, Genel Merkezde olası Sabri ERGÜL karşıtlarının bu yolla desteğini alabilmek, beyhude gayretlerine girmiştir ki, Sanık Sayın Başkanın bu gayretlerine CHP Genel Merkezinin Dürüst Yöneticileri itibar etmemişlerdir ve kendini tekrar Belediye Başkan Adayı yapmamışlardır.

Avukat, CHP Milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi sıfatlarıyla Türkiye’ de ve Avrupa’ da “İnsan Hakları Savunucusu” olarak tanınan müvekkilim Sabri ERGÜL’ ün yaşamı boyunca hep hak, hukuk, adaleti savunduğuna, mazlum ve mağdurların yanında olduğuna CHP Örgütü ve Halkımız tanık ve kefildir.  Müvekkilim Sabri ERGÜL, “Hak Kuvvetin Üstündedir” şiarına inanarak bu olayda da (İşkence ve şimdide Avukat Sema PEKDAŞ Mağduru) Manisalı Gençlerin yanındadır. Müvekkilim Sabri ERGÜL, TEMİZ, SAYGIN “Manisa İşkence Davası” ile kirli, ibretlik şimdiki davalar olan Sema PEKDAŞ’ ın “SUİSTİMAL VE ZİMMET DAVALARI” nın “Eşitlenmesi” ve aynı davalar gibi gösterilmesi çabalarını duyarlı insanlarımızın, hukukçularımızın ve medyamızın boşa çıkaracağı inancındadır.

“KUDRET SAHİBİ /GÜÇ ZEHİRLENMESİ”

7) Büyük İNÖNÜ’ nün CHP’sinde CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı görevi yapmış, 40 yıldır ilkelerinden sapmadan bugünlere gelmiş olan müvekkilim Av. Sabri ERGÜL, İsmet Paşa “İnsanları birde KUDRET, MAKAM sahibi olduklarında görünüz”  derdi; bu söz şimdilerde, kimi başkanlarda görülen ve “Güç Zehirlenmesi” denilen bu bilindik haller için denmiş olsa gerek düşüncesi ve bu hallerdeki Sayın Sanık Başkan’ın Sabri ERGÜL’ ü haksız yere suçlayarak hakkındaki Ağır Ceza “Suiistimal ve Zimmet” davalarını siyasi davalar olarak gösterme ve de CHP içinde tartışma konusu yapma istismarlarına, Sanık Sema PEKDAŞ’ ın sözlü ve yazılı beyanlarına Partisi CHP’ yi sakınarak bugüne kadar hiç cevap vermemiştir.

Sayın Sanık, Başkan Sema PEKDAŞ’ın CHP’ den tekrar Belediye Başkanı Adayı olmayacağı kesinleştiği ve CHP ile ilişkilendirme ve Partiye zarar verme konumundan ayrıldığı düşüncesiyle Sema PEKDAŞ’ın internet yayınlarınızda yer aldığını tespit ettiğimiz Müvekkilim Sabri ERGÜL hakkındaki gerçek dışı beyanlarına karşı işbu açıklamamıza internet yayınlarınızda aynı şekilde ve sürede yer verilmesini saygıyla talep etmekteyiz. 02.03.2019

En iyi dileklerimizle    
Sabri ERGÜL vekili
Av. Çetin KADAN