TURAN ÇATAL

TURAN ÇATAL


1 Mayıs İş, Barış, Özgürlük ve Demokrasi Bayramı

30 Nisan 2019 - 14:47 - Güncelleme: 30 Nisan 2019 - 15:07

1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı. İstanbul taksim yasaklarla öne çıktı haber bültenlerinde! Yasaklarla dolu bir emekçi bayramı! 1 Mayıs, hepimizin bildiği gibi Amerikan işçi sınıfının dünya emekçilerine bir armağanı olarak ortaya çıkmıştır. ABD’den doğmuş ve kısa zamanda bütün ezilen halkların, işçilerin, emekçilerin, kadınların ve erkeklerin, çocuk yaşta çalışmak zorunda kalanların, mazlumların ve mağdurların kalplerinde yer etmiştir. Bahar bayramı değil, emeğin, direncin, üretim bilincinin bayramıdır. Toplumu ve dünyayı üretimden gelen güçleri ile yaratanların bayramıdır.

Emperyalizmin dünya çapında yürüttüğü saldırılarına karşı işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs, bugün tüm dünyada işçi sınıfının ve ezilen halkların eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve insanca bir yaşam talebiyle alanları doldurduğu bir gün olarak kutlanmaktadır. İzmir’de Gündoğdu meydanında da o gün tüm emek dostları alanları dolduracaktır.

Özellikle dünyada büyük siyasal alt-üst oluşların, ekonomik krizlerin yaşandığı, bu krizlerin ülkelerimizi, emekçi, yoksul halkımızı, iş yerlerimizi hatta aile ortamımızı dahi etkilediği bir dönemde, uluslararası işçi sınıfının birlik, dayanışma ve birlikte mücadelesinin en somut ifadesi olan 1 Mayıslar bugün her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. İş barışının, taşeronlaşmanın yaşamın her alana yayıldığı bir dönemde, sendikal güvencelerin yok edildiği bir süreçte 1 Mayısların önemi bir kat daha önem ve değer kazanmaktadır. Emeği sınıf bilinci ile biçimlendirerek 1 Mayıslarımıza sahip çıkmalıyız.

2019 1 Mayıs’ını öncekilerden farklı ve önemli kılan bazı temel etkenler vardır. Her şeyden önce bu yıl 1 Mayıs, sermaye güçlerinin tam desteğini arkasına alan AKP Hükümeti’nin işçi sınıfının ve kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına karşı giriştiği saldırıların yoğunlaştığı bir döneme denk gelmiştir.

AKP Hükümetinin iktidarı süresince ülkemize armağan ettiği yapı ise taşeronlaştırmanın, esnek ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması, kamu emekçilerinin iş güvencesinin elinden alınmasının istenmesi, işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının giderek ağırlaşmasına yönelik yasal düzenlemeler ve atılan fiili adımlar, 1 Mayıs 2019’te kitlesel tepkilerin gösterilmesi ve Türkiye’nin her yerinde alanlara çıkılması açısından ayrı bir önem taşımaktadır.

Türkiye’nin aydınlık geleceği için, taşeronlaşmaya son vermek için, işsizliğe, açlığa, yoksulluğa dur demek için, eşitlik, özgürlük ve barışı haykırmak için, baskılara teslim olmamak, demokrasi talebinin haykırılması için, emeğinin karşılığını alamayan köylülerimizin ve çiftçilerimizin tarım alanlarının korunması için, kapitalist sistemin yarattığı ekolojik tahribata karşı doğamızı savunmak için, engellilerin, toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılması için, kadına yönelik şiddetin engellenmesi, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmesini haykırmak için, emperyalizmin ülkemiz ve bölgemize müdahalesine dur demek için 1 Mayıs’ta Gündoğdu meydanında buluşalım.

Yaşasın işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs! Yaşasın iş, barış ve özgürlük mücadelesi! Yaşasın işçi ve emekçilerin birliği, halkların kardeşliği! Yaşasın 1 Mayıs!

Bayramınız kutlu olsun, bayramımız kutlu olsun.Grafik: AA