TAHSİN GÜZEL

TAHSİN GÜZEL


AH ESNAF VAH ESNAF!

08 Temmuz 2017 - 11:27

Ramazan-ı Şerifin o tüm inananları mest eden manevi havasından bahisle kaleme aldığım son yazımda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, esnaf teşkilatlarındaki mevcut duruma dair Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine hazırlattığı rapora değineceğimi söylemiştim.

Haydi öyleyse…

Belki yüzlerce kez bahsettiğim ve bahsetmekten usanmadığım şu esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, sözde Anayasal organlar olup, özde ise yöneticiliği iş edinmişlerin adeta çiftlikleri gibidir. Bu kuruluşların Anayasanın 135’inci maddesinde belirtildiği şekliyle amaçları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak ve meslek disiplini ve ahlakını korumaktır. Peki, bu kuruluşlar bunların hangi birisini layıkıyla yerine getiriyorlar? Hiç birisini! Ama buna mukabil karşılarında bir siyasetçi bulduklarında

Biz anayasanın 135’inci maddesinde tarifi yapılan meslek kuruluşlarıyız, efendim!” türünden de hava atmaya bayılırlar.

Bu hava atan, caka basan güruh maalesef esnaf ve sanatkârın alın teriyle saltanat sürerler. Sırtlarını anayasa ve kanunlara yaslayıp esnafı soyarlar. İster meşru, ister gayrimeşru olsun sırtlarını bir yerlere yaslayanların başlarına neler geldiğine şahidiz. Neyse lafı fazla dolandırmadan asıl maksadıma geleyim. Bu yılın mayıs ayında basına yansıdığına göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, esnaf teşkilatlarındaki mevcut duruma dair Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bir rapor hazırlatmış. 286 esnaf ve sanatkâr odası incelenerek, yönetim ve üye esnafla anket yapılarak hazırlanan raporda esnaf odalarının organizasyon, yönetim ve seçim sisteminde ciddi yanlışlar olduğu vurgulanmış, esnaf ve sanatkârların oda ve birliklerin hizmetinden memnun olmadığı, parası ve siyasi gücü olanların yönetime geldiği, seçimlerin kuşkulu olduğu, yöneticilerin eğitimsiz, menfaat peşinde ve koltuk savaşında olduğu sonuçları ortaya çıkmış. Ayrıca, odalardaki yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin tamamen esnaf ve sanatkâra hizmetten uzaklaşmış menfaat ve koltuk savaşı yapan kişilerden oluştuğu, fiiliyatta esnaflık niteliklerini kaybetmiş ancak oda üyelik kayıtları devam eden kişilerin bulunduğu (bana göre başta Zekeriya Mutlu olmak üzere) belirtilmiştir.

Görüyorsunuz değil mi dostlar, benim yüzlerce kez kaleme aldığım gerçekleri iki üniversite rapor haline getirmiş. Dolayısıyla haklılığım da bilimsel bir çalışmayla tasdik edilmiş oldu, çok memnunum. Şimdi artık top, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, acilen bir çalışma başlatıp TESK, Federasyonlar, Birlikler ve Odaların yapısal durumlarına reform niteliğinde bir neşter vurmalıdır. Bence bakanlığın çekinmesine hiç gerek yok. Çünkü burada esas amaç ezilen esnaf ve sanatkârın mutluluğudur ki bunların sayısı başlarındaki idarecilerle kıyaslanamayacak kadar fazladır. Siz esnaf ve sanatkârı mutlu edin yeter. Onlar bilakis başlarındaki bu asalaklardan kurutuldukları için hükümete dua edeceklerdir.

Kaldı ki, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 28/09/2009 tarihli ve “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Teşkilat ve Mali Yapıları, Denetimleri, Organlarının Seçimlerine Dair Esasların Değerlendirilmesi ile Bunların Etkin ve Verimli Şekilde Hizmet Yürütmelerinin ve Geliştirilmesinin Sağlanması Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler” konulu raporu bakanlığın elini güçlendirecek niteliktedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na tavsiyem bu rapora da bir göz atmalarıdır. Ayrıca, Liberal Düşünce Topluluğu adlı bir yapılanmanın “Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Reform Önerisi” isimli çalışmasına da bakabilirler. Her ne kadar TESK başkanı ve Zekeriya Mutlu gibilerinin keyfini kaçırsa da bahsettiğim bu raporlarda gerçekten çok önemli konular ve tavsiyeler vardır.