MUZAFFER BEKEN

MUZAFFER BEKEN


Komplo

30 Ağustos 2018 - 07:26

Son günlerde en sık duyduğumuz sözcük: Komplo

Komplonun ne olduğunu biliyoruz ama anımsamanın sakıncası yok.

TDK'ya müracaat ediyoruz ve komplonun karşısında yazılanları okuyoruz: "Düzen"

Sizce bu açıklama yeterli mi?

Şüphesiz değil. "Düzen" sözcüğü tek başına düşünüldüğünde birden fazla anlam içeriyor. Bir yeri disipline etmeye düzenleme deniliyor. Düzen denilince sol düşüncede akla toplumsal sistem geliyor. Bir de bir amaca ulaşmak için rakibi kabule zorlayacak bir çok argümanları kullanarak onu, argo diliyle söylersek, "tezgaha getirmek" anlamına geliyor

Komplo" Fransızca "complot" sözcüğünden dilimize geçmiştir. Fransızlar küçük entrikalar anlamında kullanırlar ama bizde küçük büyük fark etmiyor dalavere veya entrika olduğunu düşündüğümüz ya da dalavere veya entrika olarak göstermek istediğimiz her şeye hışımla hemen "bu bir komplodur" diyerek işin içinden çıkıveriyoruz.

İktidar neredeyse tüm muhalif gelişmeleri komplo mantığıyla açıklayarak içeriğini saptırıyor. Gelişmelerin veya uygulamaların doğal sonucu olanını iktidara karşı kurulmuş bir tezgah olarak gösterme yolunu seçiyor. Böylece, muhalif her sesi komploculukla suçlayarak onu mahkum etmeye çalışıyor. Kendisine destek olanları bu komploya karşı yanında durmaya ve karşı koymaya çağırıyor. "Aynı gemideyiz" diyerek insanları kader birliğine çağırıyor. Duygu birliği yaratmanın peşinde koşuyor. Toplumun önüne ya bendensin ya da komploculardan yanasın diye iki seçenek koyuyor. Hatta bazen daha da ileriye giderek muhalif sesleri ve onu destekleyenleri vatan hainliğiyle suçluyor.

Papaz krizi ile dolar neredeyse kimsenin ön göremediği şekilde kısa sürede hızla basamakları ikişer üçer atlayarak bir ara 7.20 TL'ye ulaştı. Likitide sorunun çözümü ile ancak 6 TL seviyesine kadar çekildi. Sorun şimdilik çözülmüş gibi görünüyor.

Öyle mi, çözüldü mü?

Varsayalım ki dolar 6.20 TL seviyesinde kaldı. (dolar yerinde durmayarak yukarıya, aşağıya ama hiç bir zaman önceki seviyeye inmeyecek bir seyir izlemekte) Peki papaz krizinden önce dolar ne kadardı?

Papaz'a ev hapsi kararı 25 Temmuz 2018'de verildi. Bu tarihten önce, 20 Temmuz 2018'de dolar 4.80 TL civarında seyrediyordu.

Alınan önlemlerden sonra 7.20'den aşağıya doğru seyir izledi. Bütün önlemlere rağmen dolar bir ay içinde Türk parası karşısında yüzde 30 değer kazandı.

Başarıymış gibi gösterilmeye çalışılan önlemlere rağmen TL yüzde 30 develüe edilmiş oldu. Peki kriz son buldu mu? Henüz daha başındayız….

Yönetenler yapılanların komplo olduğunu ısrarla hem de "vatan, millet, Sakarya" propaganda faaliyetiyle, uygulanan ekonomi politikaların bir sonucu olduğu gerçeğini gizleme yolunu seçmişlerdir. Hatta daha da ileriye giderek "Türkiye bir ekonomik kriz içinde değildir" diyebilmişlerdir. Eğer ekonomik kriz yoksa neden herkesin hayatı yüzde 30 pahalanmıştır? Ekonominin motoru olarak değerlendirilen inşaat sektöründe satışlar neden tahminden fazla düştü? Neden otuza yakın büyük inşaat firması iflas etti? Bu soruları çoğaltmak mümkündür.

Türkiye'deki toplumsal düzenin adı kapitalizmdir. Kapitalizmin tarihi incelendiğinde belirli aralıklarla ekonominin krize girdiği görülür. Türkiye kapitalizminin geçmişine baktığımızda birçok krizin yaşandığını görürüz.

Bu bir sistem sorunudur, papaz sorunu değildir. Papaz sadece doların erken fırlamasına neden olmuştur, bir anlamda öne çekmiştir.

AKP bugüne kadar ekonomiyi uluslararası spekülatif para sermayesine ödediği yüksek faiz ile var etmiştir. Türkiye kapitalizminin oksijeni "sıcak para" denilen yüksek faiz peşinde koşan uluslararası spekülatif paradır. Bu para Türkiye'ye gelmediği zaman, şimdilik öngörülmeyen çok büyük sürpriz para bulunamazsa, alınan geçiştirici önlemler ile ekonominin krizden çıkmasının olanağı yoktur.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim: Türk parasının dolar karşısında çaktırmadan yüzde 30 develüe edilmesi ve adım adım ekonominin krize gitmesi komplo falan değildir. Eğer ille de bir kurgudan söz edecek olursak soruna tersten, yani en çok "komplo" sözcüğünü kullananların bulunduğu yerden bakmak gerekir.