MUZAFFER BEKEN

MUZAFFER BEKEN


Kemalist Cumhuriyetten İslam Cumhuriyetine Geçişin Ara Başlıkları

30 Ekim 2018 - 19:20

 

1923 devrimdir.

Emperyalist açık işgal ve sömürgeleştirmeye karşı bağımsızlığın kazanılmasıdır.

Sosyal dönüşümünü gerçekleştiremeyen politik devrim olarak kalmıştır.

Saltanatı, istibdat yönetimini yıkmış, yerine cumhuriyeti ile birlikte, her ne kadar tam anlamıyla demokratik olmasa da “halkın seçtiği meclis” yönetimine geçilmiştir.

Jakoben anlayışla yukarıdan aşağıya, halka rağmen cumhuriyet kurumsallaştırmak, dini kontrol altına alıp devrimci kadroların amaçları yönünde kullanılan garip bir laiklik benimsenmiştir.

İlk karşı duruş ve geriye sarma Demokrat Parti hükümeti ile başlamıştır. Önce “laikliğin” sağından solundan gedikler açılmaya başlanmış, emperyalist ekonomiye bağımlılık ilişkileri onaylanmıştır.

27 Mayıs 1960 darbesi bu geriye gidişe, gelişmekte olan burjuvazinin beklentileri yönünde dur demiştir.

1961 anayasası bu memleketin gördüğü en demokratik anayasadır. Ancak ikinci gericileşme gecikmemiştir.

Morrison Süleyman “bu anayasa halka bol geliyor” söylemiyle anayasayı gericileştirme adımları atarken, işçi ve emekçilerin kazanımlarını ortadan kaldırma politikası uygulamıştır.

12 Mart 1971 darbesi Süleyman Demirel’in yapamadığını yapmaya çalışarak Kemalist cumhuriyeti biraz daha geriye çekmiştir.

1975 ve 1976 yıllarında kurulan Milliyetçi Cephe ve Erbakan ile Türkeş destekli Demirel’in azınlık hükümetleri her alanda Kemalist cumhuriyeti dinamitlemek için elinden geleni yapmıştır. Halka katliam boyutlu saldırılar bu dönemde olmuş, “derin devlet” denilen yapılanmanın hedefleri doğrultusunda hareket edilmiştir.

Kemalist Cumhuriyete en büyük darbeyi 12 Eylül 1980 darbeci generalleri vurmuştur.

“Atatürk” söylemini eksik etmeyen bu darbeci generaller Kemalizm’in en önemli ilkesi laikliği lafıza dönüştürecek adımlar atmışlardır.

Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumu’ndaki Kemalist aydınları tasfiye ederek iki kurumu bir çatı altında toplamışlar amacından saptırıp gerici kadrolaşmaya gitmişlerdir.

12 Eylül darbecileri emperyalistlerin istediği “devletin İslam ile barışması” ve İslam’ın kitleler ile serbestçe buluşabilmesinin ortamını oluştururken, tarikat ve cemaatler ile işbirliği yapmayı ihmal etmemişlerdir.

Demokrat Parti gericiliğine başkaldırının sembolü olan ve Kemalist cumhuriyetin savunucularından “27 Mayıs şehitlerinin” mezarlarının Anıt kabirden çıkarılması karşısında hiçbir tepki vermeyen “Kemalistler” yenilgiyi kabul etmiş olmasının önemi göstergesidir.

Bir anlamda bunun devamı olan Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın “itibarlarının” iade edilmesi ile 1990 yılında naaşlarının Topkapı’da yaptırılan anıt mezara taşınması Kemalistlerin sadece meclisteki oylamada çekimser kalması Kemalist Cumhuriyet’in kırık dökük kalmış kurumlarının yok edilmesini kolaylaştırmıştır.

Son darbe AKP ile vurulmuştur. Şimdi rötuşlar yapılmaktadır.

Kemalist cumhuriyetin sembolleri, bayramları, mekanları ve kurumları tasfiye sürecine girmiştir.

Atatürk Orman Çiftliği’ne adına “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi” denilen sarayın yapılması karşısında süt dökmüş kediye dönen Kemalistler bir iki laf etmekten ve saraya gitmeme tavrından öteye herhangi bir şey yapmamışlardır.

Kemalizmi ifade eden üç kurum kaldı.

Gazete olarak Cumhuriyet, bu kısmen A. Çoşkun ve M. Balbay marifetiyle istibdat yönetimine yedeklenmiştir.

Finans alanında İş Bankası, el koymak için ısınma turları yapılmaktadır.

Son sırada yer alan Kemalist Cumhuriyetin partisi CHP.

Devrimcilerin sokaklarda, meydanlarda haykırdıkları “susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganında ifade olunduğu gibi CHP izlediği korkak politikadan dolayı sustukça, hiç meraklanmasınlar sıra onlara da gelecektir.

Heeey kendinize “Atatürkçüyüz” diyenler girilmedik ne kışlalar kaldı, ne tersaneler, kozmik odaya bile girdiler ama siz Mustafa Kemal’in sözlerini yerine getirmekten kendinizi alıkoydunuz.

Siz Kemalistler “devletin bekası” söylemine kanarak Kürt sorunundan dolayı rötuşların yapılmasını bile göremez hale getirildiniz.

Eğer bu suskunluğunuz ve aldatılmışlığınız devam ederse Kemalist Cumhuriyetin bitiş tarih verilmiştir: 2023