HALDUN HAŞMET AYSAN

HALDUN HAŞMET AYSAN


"SÜTTE LEKE BULABİLİRLER BİZDE ASLA BULAMAZLAR" DEDİ... SÜTE SU KARIŞTIRDIKLARI ORTAYA ÇIKTI!

13 Eylül 2017 - 11:57 - Güncelleme: 13 Eylül 2017 - 12:36

EFELER BELEDİYESİNİN 2014 YILINDA 3 YILLIĞINA 36.5 MİLYON TL +KDV BEDELLE EGETEM AŞ FİRMASINA VERİLEN KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA İHALE SÖZLEŞME SÜRESİ 30.09.2017 TARİHİNDE DOLACAĞINDAN; EFELER BELEDİYESİNİN 22.06.2017 TARİHİNDE 48 MİLYON TL+KDV BEDELLE ERNAK LTD ŞTİ-RAMAZAN ER ORTAK GİRİŞİMİNİN KAZANDIĞI İHALE; UYDURMA BİR GEREKÇE İLE İPTAL EDİLEREK 05.09.2017 TARİHİNDE YENİDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2 YIL İÇİN 50.885 MİLYON TL +KDV BEDELLE TEKRAR EGETEM AŞ' NE VERİLEN KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA İHALESİNDE "SÜTÜN HAKKI İLE SUYUN HAKKINI" AYIRMAK İÇİN İHALE EVRAKLARINA EL KONULDU!...

Aydın İl Belediyesi Aydın Büyükşehir Belediyesine dönüşünce kapanan köy ve beldelerle birlikte toplam 85 mahalleden ibaret ve 285.000 nüfuslu Efeler İlçesi ve Efeler Belediyesi kuruldu ve 30.Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Efeler İlçe Belediye Başkanlığını CHP adayı Mesut Özakçan kazanmıştı…

Efeler Belediyesi yeni kurulan bir belediye olması nedeniyle görev ve yetki alanındaki 85 mahallenin KATI ATIK (ÇÖP) TOPLAMA VE TAŞIMA Hizmetleri, Büyükşehir Belediyesine dönüşen Aydın il Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen 2012/45543 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Belediyesi Çöp Toplama İşi, Nakli ve Semt Pazar yerleri ile Yaban Otların Temizlik Hizmeti” İhalesini alan yüklenici EGETEM AŞ firması (Sözleşme süresi 01.09.2012-30.09.2014) tarafından gerçekleştirilmeye devam edilmiş ancak bu süreçte bu ihaleyle alakalı olarak edimin ifası kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

Efeler Belediyesi, EGETEM AŞ’nin KATI ATIK (ÇÖP) TOPLAMA VE TAŞIMA ihale sözleşme süresinin 30.09.2014 tarihinde sona ereceğini dikkate alarak 3 yıl süreli ve yaklaşık maliyetini 36.394.555.42 TL+KDV bedel olarak belirlediği 2014/81145 İhale kayıt Numaralı “369 personel ve 63 Araç ile Efeler İlçesi sınırları dahilin de Çöp Toplama, Nakli ve Semt Pazar yerlerinin Temizlenmesi Hizmet Alım “ İhalesi 15.08.2014 tarihinde gerçekleştirmiş ve bu ihalede her nasılsa TEK GEÇERLİ TEKLİF SAHİBİ olan EGETEM AŞ'nin 34.482.019.40TL+KDV teklif bedeli İhale komisyonu ve idare tarafından yeterli ve geçerli görülerek 3 yıl süreli (30.09.2014-30.09.2017) sözleşme imzalanmıştır.

Efeler Belediyesinin EGETEM AŞ ile olan 3 yıl süreli İhale Sözleşmesinin 30.09.2017 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Efeler Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü 22.06.2017 tarihinde 2017/246021 İhale Kayıt Numaralı 2 yıl süreli olarak “335 personel ve 67 Araç ile Efeler İlçesi sınırları dahilin de Çöp Toplama, Nakli ve Semt Pazar yerlerinin Temizlenmesi Hizmet Alım” ihalesi gerçekleştirilmiştir.
Burada dikkati çeken bir ayrıntı bulunmaktadır. 

Efeler Belediyesinin 2014 yılında gerçekleştirdiği 3 yıllık Temizlik İhalesinde personel sayısını 369 kişi ve araç sayısını 63 araç olarak belirlemiş yeni yapacağı 22.06.2017 tarihindeki ihalede personel sayısını düşürerek 335 olarak belirlemiş, buna karşın araç sayısında 4 artış getirerek 67 olarak belirlemiştir.

Efeler Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün 22.06.2017 tarihinde gerçekleştirdiği 2017/246021 İhale Kayıt Numaralı İhaleye mevcut yüklenici EGETEM AŞ ile birlikte başka firmalarında katılması sonucu ihalede rekabet oluşmuş ve İhale Komisyonu istekli Ernak Ltd Şti -Ramazan Er Ortak Girişiminin teklifi 48.000.000.00TL +KDV (Kırksekiz Milyon TL) en uygun teklif olarak belirleyerek bir karar oluşturmuştur. Ancak, bu ihalenin 5 yıldır Aydın da bu işi yapan EGETEM AŞ de kalması kesin gözüyle bakılırken hesapta olmayan bir firmanın düşük bedel sunması ve ihaleyi kazanması üzerine ihalenin iptal edilmesi için girişimlere başlanmıştır.

İhale Komisyonu, herkesin ve kameraların önünde yaptığı ve yasal mevzuata göre sonuçlandırdığı İhaleyi iptal etmemesi üzerine ihaleden 5 gün sonra yani 28.06.2017 tarihinde harcama yetkilisi olan Temizlik İşleri Müdürü “ İhalenin Miktarının artması veya İhalenin Niteliğinde değişiklik yapılması ” gerekçesi ile ihaleyi İPTAL etmiştir. Bu süreçte, İhale Komisyonunu oluşturan Destek Hizmetleri Müdürü görevinden alınmış ve bu hukuk dışı uygulamayı kabullenmeyen Efeler Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda CHP Belediye Meclis üyesi olan Sümran Ünal’da ” Gördüğüm lüzum üzerine diyerek” görevinden istifa etmiştir.

İhale konusu İhtiyaç tespiti ihale dosyası hazırlığında belirlenen ve ihale ilanı yapılmadan önce gerçekleştirilen bir idari işlemdir. İptal edilen ihalede, idarece yapılan ön tespitte personel ve araç sayıları önceki (2014-2017) 3 yıllık ihale süreci dikkate alınarak personel sayısı 34 eksiltilmiş ve araç sayısı 4 artırılarak ihale yaklaşık maliyeti oluşturulmuştur. İhale gerçekleştirildikten ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlendikten ve İhale Komisyonu İhaleyi onayladıktan sonra, ihalenin miktarında artış yapılacaktır gerekçesine dayalı olarak üstelik bu gerekçe ihale konusu ile alakası bulunmayan bir bina temizliği olan “İBADETHANELERİN TEMİZLİĞİ” dayandırılarak ihalenin iptal edilmesi ile allahın evinin arkasına sığınılarak EGETEM AŞ’ye ihale verilmesi amaçlanmıştır.

Efeler Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, iptal edilen ihalenin yerine miktar artışı olarak esasen bina temizliği olan ve KATI ATIK TOPLAMA ile alakası olmayan “İBADETHANELARİN TEMİZLİĞİ” ilavesi yaparak yeniden 2 yıl süreli ve ihale yaklaşık maliyetini gerçekçi olmayan bir şekilde 58 Milyon TL+KDV olarak belirlediği ve 05.09.2017 tarihinde gerçekleştirdiği 2017/380571 İhale Kayıt Numaralı “ 363 personel ve 73 Araç ile Efeler İlçesi sınırları dahilinde Çöp Toplama, Nakli ve Semt Pazar yerlerinin Temizlenmesi Hizmet Alım” ihalesi gerçekleştirmiştir. Bu ihaleye 22.06.2017 tarihinde yapılan ve iptal edilen ihaleyi kazanan firma her nedense katılmamış ve 50.8885.000TL +KDV teklif sunan istekli EGETEM AŞ firmasının teklifi en uygun teklif kabul edilerek ihaleyi almıştır.

MAKSAT HASIL OLMUŞ VE BİRİLERİ MESUT VE BAHTİYAR OLMUŞTUR...

1- Efeler İlçesi sınırları dahilin de Çöp Toplama, Nakli ve Semt Pazar yerlerinin Temizlenmesi Hizmet Alım ile İbadethanelerin Temizliği ayrı iş konusudur. Çünkü, vatandaşlardan ASKİ SU faturaları üzerinde toplanan Katı Atık Bedelinin dayanağı Katı Atık Toplama ve Taşıma dan oluşan ve tam maliyet hesabına göre oluşturulan bir bedeldir. Vatandaşların ödediği Katı Atık Bedeli başka amaçla kullanılamaz. Bu bağlamda, Katı Atık Toplama ile İbadethane Temizliği yani iki iş bir arada ihale edilemez.

2- İbadethanelerin temizliği Diyanet İşleri Başkanlığının yetki ve görevi kapsamındadır. Bu nedenle Aydın İl Müftülüğü veya Efeler İlçe Müftülüğünün Aydın Büyükşehir Belediyesi veya Efeler Belediyesinden talepte bulunarak Efeler İlçesinde hangi ibadethanelerinde ve toplam kaç m2 alanda ne tür temizlik yapılacağı ve temizlik hizmetlerinin hangi periyotta (ayda veya yılda) kaç kez ve kaç kişi ile yapılacağına dair ilgili belediye ile bir protokol oluşturmadan efeler Belediyesinin kendi kendine rol biçerek muğlak ve genel bir ifade ile Katı Atık Toplama Taşıma Hizmeti içine İbadethanelerin temizlik hizmetini dahil etmesi, hukuk dışıdır ve yetki gaspıdır

Çünkü;

CAMİLERİN BAKIM ONARIM TEMİZLİK VE ÇEVRE TANZİMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, başta tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf cami ve mescidler olmak üzere, diğer cami ve mescidlerin bakım, onarım, temizlik, çevre tanzimi ve güvenlik hizmetleri ile ilgili esasları ve bu konuda kuruluşlar arasında yetki ve görev alanlarını düzenlemek ve koordinasyonu sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Tarihi ve turistik eser niteli~indeki vakıf cami ve mescidler ile diğer cami ve mescidlerle müştemilat ve tuvaletlerinin bakım, onarım, temizlik, çevre tanzimi ve güvenlik konularında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, .Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü, valilikler ve belediyelerin yapmakla yükümlü oldukları hizmetlerini kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;
Başkanlık : Diyanet İşleri Başkanlığı'nı,
Genel Müdürlük : Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü,
Valilik : Cami ve mescidlerin mülki hudutları içinde bulunduğu il’in valiliğini,
Belediye : Cami ve mescitlerin hudutları içinde bu¬lunduğu belediye başkanlıklarını,
,,,,,,,,,,,,
Hizmetlerin Yürütülmesi
Madde 5- Başkanlıkça Yürütülecek Hizmetler ve Ekiplerin Teşkili:
a) Hizmetler:
1- Cami, mescid ve bunların müştemilatındaki halı, kilim, şamdan, saat, avize, levha gibi teberrükat eşyasının; minber, mihrap, kürsü, kapı ve pencere gibi kısımların; hat, tezhip, oyma, kakma, vitray gibi süslemeler ile çini, taş, ahşap veya cam süslemelerin; ayrıca iç ve dış bahçeler, avlular, minare, saçak, oluk ve üst örtülerin, her türlü bakım ve temizliğini yapmak.

BU YÖNETMELİK HÜKMÜNE GÖRE CAMİLERİN TEMİZLİK HİZMETİ DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN KARŞILANACAK

Kaldı ki, bir an için bu gerekçe makul ve hukuka uygun olduğu düşünülse dahi ihale iptal gerekçesi olarak gösterilen miktar artışı İBADETHANELERİN TEMİZLİĞİ olarak getirildiği ve bu artışın Efeler Belediyesinin her iki İhale dosyasında bulunan İhale Sözleşme Taslaklarının 29.Maddesindeki “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksikliği ve İşin Tasfiyesi “ Başlıklı hükümler kapsamında, %20 iş artışı içinde kaldığından İhalenin iptalİ hukuk dışıdır. 
İşin aslı şudur. 

Bu ihalenin EGETEM AŞ firmasına verilmesi için her yol denenmiştir. 

"SÜTTE LEKE BULUNUR BİZDE BULUNMAZ" DİYENLER; SÜTE SU KARIŞTIRINCA SÜTÜN HAKKI İLE SUYUN HAKKINI AYIRMAK İÇİN İHALE EVRAKLARI EL KONULMUŞTUR...