HALDUN HAŞMET AYSAN

HALDUN HAŞMET AYSAN


FETÖ'DEN TUTUKLU KARAARSLAN'IN SÖZLEŞMELERİ NEDEN İPTAL EDİLMELİ?

13 Kasım 2016 - 10:29

FETO/PDY Terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütüne finansman sağlamaktan tutuklu bulunan ERKAN Karaarslan’ın BELEDİYELERLE OLAN  SÖZLEŞMELERİ İPTAL EDİLMELİDİR.

FETO/PDY Terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütüne finansman sağlamaktan tutuklu bulunan ERKAN KARAARSLAN  Aydın Büyükşehir Belediyesinde üst akıl olarak Özlem Çerçioğluna Danışmanlık yapmakla beraber Mersin Büyükşehir Belediyesi gibi Büyükşehir Belediyeleri yanında Kuşadası Belediyesi, Didim Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Avcılar Belediyesi v.b özellikle CHP’li belediyelere Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti vermektedir. Mersin C.Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesinde sürdürülen bir soruşturma sonucunda Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile birlikte hakkında  02.08.2016 tarihinde  gözaltı kararı verilmiş ancak teslim olmayınca yakalama kararı çıkarılmış ve 17.08.2016 tarihinde Mersin Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği tarafından tutuklanarak Hatay cezaevine konulmuştur.  
FETO/PDY Terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütüne finansman sağlamaktan tutuklanarak Hatay cezaevine konulan Erkan Karaarslan  Ankara’da kurulu  E Yöntem AŞ- Glokal AŞ- Muhkem LTD ŞTİ- Yekud- Mali Hizmetler Derneği İktisadi İşletmesi  ve Antalya’da aynı adeste faaliyet gösteren Kamusis AŞ- Bekad  kuruluşları aracılığı ile Belediyelerin  daveti üzerine  4734 Sayılı KİK 21/f  ve son dönemde açık ihale usulü ile tek başına katıldığı ihaleler sonucunda Milyonlarca TL Eğitim ve Danışmanlık Hizmet sözleşmeleri yapmıştır.

4734 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yönetmelik ile  yapılan  Tip Sözleşmeler ile sözde  sürdürülmekte olan hizmetlerin Erkan Karaarslan’ın FETO/PDY Terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütüne finansman sağlamaktan tutuklanarak Hatay cezaevine konulması ile sözleşmelerin  anılan yasal mevzuat gereği iptali gerekmektedir. 

Çünkü; Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti  hallerini düzenlendiği 4735 sayılı kanunun:  
            Madde 17- Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya  mahkumiyeti hallerinde:
            c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin   taahhüdünü  yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır. Hükümleri bulunmaktadır.
Yine ilgili belediye ile hizmet sunucusu şirket arasından imzalanan TİP İHALE  HİZMET  SÖZLEŞMESİ’nin  24. Maddesinde; Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya  mahkumiyeti hallerinde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilmektedir.

FETO/PDY örgütüne finansman temin etmek şüphelisi olarak tutuklu bulunan Erkan Karaarslan’ın  özel durum nedeniyle  belediyelerle olan  hizmet taahhüdünü  yerine getiremeyeci gibi teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir.” Hükümleri çerçevesinde vekil  kabul edecek bir babayiğit belediye başkanı olacağını hiç sanmıyorum.

Nitekim Adana ili Sarıçam İlçe Belediyesinin 2016/220465 İhale Kayıt Numaralı olarak 12.07.2016 Tarihinde gerçekleştirdiği ve Yüklenici EYÖNTEM AŞ olan  “Kurumsallaşmanın sağlanması ve Yeni Gelir Kaynaklarının Yönetimi Kapsamında Hizmet Alımı İşi” ihalesi yukarıda anılan mevzuat hükümlerine dayanılarak İPTAL EDİLMİŞTİR.

Bu nedenle Türkiye de  benzer durumda olan  belediyelerinde bu  mevzuat hükümlerini dikkate alarak Sözleşmelerini değerlendirmeleri ve gereğini yapmaları gerekmektedir. Özellikle son dönemde Sarıyer, Avcılar ve Beylikdüzü Belediyelerinin açık ihale usulü ile gerçekleştirdikleri ve ihaleye tek başına katılan Erkan Karaarslan‘a ait EYÖNTEM AŞ verilen 10.329.000.TL (On Milyon Üçyüz yirmidokuz bin TL)  gibi büyük parasal meblağa tekabül eden ihalelerin  sözleşmeleri  iptal edilmeyip hakkediş ödemeleri yapılması halinde  idari görevliler açısından sorumluluk doğacaktır.

Esasen bu konuda  İçişleri Bakanlığı tarafından ivedilikle  bir İncelemenin başlatılması gerekmektedir.