HALDUN HAŞMET AYSAN

HALDUN HAŞMET AYSAN


BABASI OĞLUNA YAPMAZ BU KIYAĞI

12 Ekim 2017 - 10:18

NE YAPTIKLARINI BİLMİYORLAR VE HALA ÖĞRENEMEDİLER GİTTİ..!

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, ÖNÜMÜZDEKİ 2 YILDA YAPACAK OLDUĞU ASFALT YOL KAPLAMALARININ İHALESİNİ 10 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE YAPIYOR...

ANCAK PARASI OLMADIĞINDAN İLLER BANKASINDAN 210 MİLYON TL KREDİ KULLANMAK İÇİN EYLÜL AYINDA BELEDİYE MECLİSİNDEN YETKİ İSTİYOR...

4734 SAYILI KANUNA GÖRE; ÖDENEĞİN OLMADAN NASIL İHALEYE ÇIKTIN? DİYE SORMAK HİÇ KİMSENİN AKLINA GELMİYOR..!

ÜSTELİK MECLİS BONKÖRLÜK YAPIYOR 250 MİLYON TL KREDİ KULLANMA YETKİSİ VERİYOR...!

HAYDİ AK PARTİ AYDIN İL TEŞKİLATI BİR OMUZ DAHA VERİN Kİ; İLLER BANKASINDAN 250 MİLYON TL KREDİSİNİ DE ÇIKARTIN..!

ARTIK ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN YAPTIĞI KAYMAK ASFALTIN ÜZERİNDEN BÜYÜKŞEHİR SEÇİMLERİNDE PROPAGANDA YAPMAYA GİDERSİNİZ...

GİTTİĞİNİZ YERDE DE PARASINI BİZ VERDİK DERSİNİZ..!

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.09.2017 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR:

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ
KARAR NO:374
Karar: Aydın İli Muhtelif Cadde, Bulvar ve Mahalle Yollarında Alt Yapı ve Üst Yapı Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 210.505.439,20-TL (İkiyüz on milyon beşyüz beşbin dörtyüzotuzdokuz lira yirmi kuruş)-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU’nun yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.
KARAR NO:375

Karar: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesinin (e) bendi gereği 250.000.000,00 TL iç borçlanma yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığından onay alınmasına toplantıda hazır bulunan 56 meclis üyesinden 54 üyenin kabul oylarıyla oyçokluğuyla karar verildi.

ÖNCE İHALE, SONRA PARA TEDARİKİ!

SONUÇ İLANI
YOL BAKIM-ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İhale kayıt numarası :2017/340320
1- İhalenin
a) Tarihi : 10.08.2017
b) Türü : Yapım işi
c) Usulü : Açık
d) Yaklaşık Maliyeti : 271.578.927,32 TRY
2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı :AYDIN İLİ MUHTELİF CADDE, BULVAR VE MAHALLE YOLLARINDA ALT YAPI VE ÜST YAPI YAPIM İŞİ
b) Yapılacağı yer :AYDIN İLİ MUHTELİF CADDE, BULVAR VE MAHALLE YOLLARI
c) Süresi : 630
3- Teklifler
a) Doküman Satın Alan Sayısı :46
b) Dokümanı EKAP üzerinden 
e-imza kullanarak indiren sayısı :45
c) Toplam Teklif Sayısı : 10
d) Toplam Geçerli Teklif Sayısı :10
e) Yerli istekli lehine 
fiyat avantajı uygulaması :Uygulanmamıştır
4- Sözleşmenin
a) Tarihi : 15.09.2017
b) Bedeli : 178.394.440,00 TRY
c) Süresi : 19.09.2017 - 11.06.2019