GAZİ KESKİN

GAZİ KESKİN


​​​​​​​EKONOMİK  ÇÖKÜNTÜNÜN  MİRASI..!

16 Mart 2020 - 10:57Sağlıklı bir toplum, sorunsuz ve çağdaş bir toplumdur. Ancak bu gün toplumumuzun % 80’ninin sağlıksız  ve hasta olduğunu söylersek, abartmış olmayız. Evet, evet…iddia ediyoruz. Bu tespit doğrudur. Ülkemizde ki sağlık sorunlarının temelini oluşturan hastalıklara baktığımızda, şeker, tansiyon, kalp  ve  panik atak, başı çekmektedir. Ancak ne var ki, bu hastalıklar bundan 30-35 yıl öncesine kadar 60 yaş ve üzerinde görülürdü. Günümüzde ise, bu hastalıklar orta yaş gurubunun çok altına düşmüştür. Yapılan araştırmalara göre, bu hastalıkların birinci derecede tetikleyicisinin  kaynağı “STRES” olmaktadır. Peki ne oluyor da toplum bu kadar strese maruz kalıyor? İçinizden bu soruya cevap olarak, “…Sorduğu soruya bak..! Yahu hem Türkiye’de yaşayacaksın, hem de stresten uzak duracaksın..!” dediğinizi hisseder gibiyim. Haklısınız ;

Bu sorunun altında, Türkiye nin ekonomik çöküntüsünün yarattığı, bunalımlı bir toplum yapısı yatmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu, Ekonomik boyut, sosyal yapıyı olumsuz etkilemekle kalmamış, dolayısıyla “Stresli ve Sağlıksız” bir toplum yaratmıştır. Toplumumuzu şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Sokaklarda yürürken kendi kendine konuşanı mı ararsın, aile ve çevredeki geçimsizliklerden dolayı parçalanmalar mı ararsın, işsizliğin ve eğitimsizliğin körükleyerek, yarattığı lümpen bir gençlik tablosu mu ararsın. V.s .Sosyal ve Ekonomik çöküntüler, hırsızlık, gasp , cinayet ve uyuşturucu ortamların sıkıntıları da cabası…

Toplum, çektiği sıkıntıların kaynağını düşünmeden, günübirlik yaşayan, suskun, kaderci ve geleceğinden kaygı duymayan kronik bir yapıya bürünmüştür. Yüklendiği stres neredeyse reçete kabul etmez hastalıklara yol açmaktadır. Sosyal yaşamdaki ekonomik imkansızlıklar, dengeli beslenmenin de  önünde engel teşkil ettiğinden, psikolojik olarak hasta olan toplumumuz, zaten  organik rahatsızlıklara da her zaman gebedir. Ülkemizde  STRES’in kaynağının temelinin de % 90’ı  bozuk ekonomi (ekonomik imkansızlıklar) olduğuna göre; bu günkü toplum yapımız, mevcut  Ekonomik Çöküntünün bir mirasıdır diyebiliriz. Dolayısıyla; toplum olarak bu hastalıklardan kurtulmak ve korunmak için reçeteyi dışarıda aramak değil, teşhisi de, tedaviyi de  kendimizde aramalıyız…Ekonomik

Çöküntü toplumumuzu sosyal bunalımlara soktuğu gibi, sosyal barışın bozulduğu bir toplum da, kendisini geliştiremez. Dayanışma ve birlikten söz edilemez.