GAZİ KESKİN

GAZİ KESKİN


CUMHURİYET HÜKÜMETLERİ  VE HALKIN TERCİHİ…

06 Mart 2020 - 14:48

 

                                                           

 23 NİSAN 1920’den günümüze keder ki süreçte,61.nci hükümet kurulmuştur.1920’de kurulan meclis, “Yasama” yetkisinin yanında, “Yürütme” yetkisini de milli iradeye vermişti.

O döneme baktığımızda, meclis başkanı aynı zamanda, hükümet ve Devlet Başkanlığını da yapmaktaydı. Ancak; 29 Ekim 1923 Gün ve 364 sayılı kanunla Cumhuriyet ilan edilmiş ve ilgili kanunun 12 maddesi ile, Başbakan’ın Cumhurbaşkanı tarafından  atanması hükme bağlanmıştır.Dolayısıyla, 12 Haziran 2011 seçimlerinden  birinci parti çıkan AKP'nin Genel Başkanı R.T.ERDOĞAN, hükümeti kurma görevi verilmiştir. Bu temayülü de halkın iradesi belirlemiştir.


12 HAZİRAN Seçim sonuçlarına değinmeden önce, Cumhuriyetten günümüze kadar,kurulan hükümetlere bir göz atalım. 1923-1937 İnönü hükümetleri dönemi, 1937-1939 Celal BAYAR dönemi, 1939-1942 Refik SAYDAM dönemi, 1943-1946 Şükrü RARAÇOĞLU dönemi, 1947-1948 Hasan SAKA dönemi,

1948-1949 FAHRETTİN Günaltay DÖNEMİ, 1950-1960 Adnan MENDERES dönemi, 1960-1961 Cemal GÜRSEL dönemi (27 Mayıs İhtilali ile) 1962-1965 İnönü dönemi, 1965 (10 ay) Suat Hayri ÜRGÜPLÜ dönemi, 1965 1971 (3. Kez Süleymen DEMİREL ) dönemi. 1971-1972 Nihat RİM dönemi. 1972-1973 Ferit MELEN dönemi, 1973-1974 Naim TALU dönemi, 1974-1975 Bülent ECEVİT dönemi, 1975( kısa bir dönem) Sadi İRMAK dönemi, 1975-1977 (4.kez)

Süleymen DEMİREL dönemi. 1977-1978 (5.kez) Süleymen DEMİEL dönemi.  1978-1979 (10 ay) (3.kez Ecevit)  dönemi. 1979-1980 (6.kez S.DEİREL dönemi. 1980-1983Bülent ULUSU DÖNEMİ. 1983-1989,Türkiyedeki siyasi istikrarsızlık ve Turgut ÖZAL dönemi. 1989-1991 Yıldırım AKBULUT Dönemi. 1991-(5 Ay) Mesut YILMAZ dönemei. 1991-1993 (7.kez S.DEMİREL dönemi. 1993-1996 Tansu ÇİLLER DÖNEMİ. 1996 ( 3 Ay) Mesut YILMAZ DÖNEMİ. 1996-1997 Necmettin ERBAKAN dönemi 1997-1999 (3 kez) Mesut YILMAZ dönemi. 1999 ( 4 Ay) ECEVİT dönemi. 1999-2002 (5 kez) ECEVİT dönemi. Ve 2003 2011 R.T.ERDOĞAN dönemi.

Bu kadar zaman içerisinde 61 hükümetin değişmesinde en büyük rol, siyasi istikrarsızlık ve Emperyalist Güçlerin ülkemizdeki sağcı,gerici ve faşist işbirlikçilerinin, ekonomik ve siyasi  güçleri ellerinde bulundurmasından başka bir şey değildir. Cumhuriyetin ilanından bu yana Ülke, İktisadi,Siyasi, Sosyal ve Kültürel alanlarda istenilen düzeye ulaşamamıştır. Nedeni ise çok açıktır. Uluslar arası Mali Sermayenin içteki iş birlikçileri sayesinde ülke, iç dinamiklerini hayata geçirememiştir.Her konuda dışa bağımlı olarak kalmıştır.Çok partili sistemden günümüze kadar, ülke, genellikle “SAĞCI” ve “İŞ BİRLİKÇİ” Hükümetler tarafından  yönetilmiştir. Avrupa ve Diğer Dünya ülkelerine baktığımızda onlar nerede, biz neredeyiz.? Bu gün saman ithal eder duruma düştük. Bu halk 12 HAZİRAN SEÇİMLERİNE Demokrasiye inandığı ve saygı duyduğu için boyun eğmiştir.

ERDOĞAN HÜKÜMETİ, Süreci, Kavga değil barış, belirsizlik deği istikrar, geri kalmışlık değil, kalkınma ve çağdaşlık, yoksulluk değil Refah ve Hak, Hukuk ve Adalet getirmesi yerine tam tersine ÜLKEYİ  ATATÜRK devrimlerinden uzak, Demokrasiden uzak, Hak, Hukuk ve Adaletten uzak, Laiklik ve Çağdaşlıktan uzak, ülkeyi her konuda dışa bağımlı hale getirmiştir. Günümüzde yaşananlar, geçmiş Hükümetlerin hiçbir döneminde tam olarak yaşanmamıştır. Ülkemiz çok zor bir döneme girmiştir. İç politika, dış politika ve temel politikalar çökmüş ve bitmiştir. R.T.ERDOĞAN'IN yönetim anlayışı halk üzerinde korku ve baskı yaratmıştır. Başka türlü ayakta durması mümkün değildir.