GAZİ KESKİN

GAZİ KESKİN


12  MART  VE  MİRASI…!

13 Mart 2020 - 14:54 Dün, 12 MART 2020 idi.

1971  12 mart askeri Faşist Cunta Yönetiminin üzerinden 49 yıl geçti. Geriye dönüp baktığımızda, ülkenin kayıpları arasında, birinci derecede  demokrasinin olduğunu, ve hala kendini toparlayamadığını  görmekteyiz.Diğer kayıplar ise, sosyal yaşamda ki  kavramlar, kültürel gelişmede ki yozlaşmalar, ekonomik çöküntüler, Siyasetin ve siyasilerin yozlaşmaları ve istikrarsızlıklar…

       Hal bu ki, 12 MART muhtırasına baktığımızda, Cuntacılar; Ülkede hüküm süren tüm başı bozuklukların düzeleceğini, her hususta  ülkeye istikrar geleceğini vaat  etmişlerdi.Cuntacıların, Ülkenin sosyal bilinç düzeyinin çok düşük olması ve eğitimsizliğinden  yararlanarak,  ve Göbekten bağlı olduğu Amerikan Emperyalizminin emirlerini yerine getirirken, halkına yalan söylediklerini sadece, İlericiler, Devrimciler,ve bazı vatansever aydınlar biliyordu.Bu nedenle de bu kesim hedef seçilmişti.Halk gerçeği bilmediği için, bu kesim etkisiz hale getirildi. Dolayısıyla;

       12 MART’ın , kimlere karşı ve kimler tarafından yaptırıldığı, ve kimlerin kullanıldığı çok  açık.Geliş biçimi ve demagojik söylemleri , uygulamaları kısa bir dönem sonra  zaten ortaya çıkmıştı.Hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılması, Soldaki Siyasi partilerin ,derneklerini,diğer sivil toplum kuruluşlarının kapatılması, Gençliğin yok edilmesi ve arkasından karanlık güçlerin devreye sokularak, yolsuzlukların, faili meçhul cinayetlerin, hortumlamaların başlaması…Ve faşist Cuntanın,Amerikan Emperyalizminin ve yerli işbirlikçilerinin emelleri ortaya çıktı. Yarattığı toplum ve kültür ise, 12 Eylül’ün yoz ,gerici , Faşist ve baskıcı  ideolojisiyle bütünleşince, Günü birlik yaşayan, suskun, kaderci ve Bireyci bir toplum oluştu. Emperyalist-Kapitalist sisteminde zaten istediği buydu ve başardı.

       Günümüz Türkiye’si,Askeri Faşist Cunta yönetim  anlayışlarının uygulamaları altında, kazanmış olduğu Cumhuriyetin kazanımlarını ,Demokrasiyi, kişi hak ve özgürlüklerini, kaybetti.Bu günkü yönetim biçimi olan gerici, yobaz cemaatlerin düşüncelerinin iktidar olmasının  temelleri atıldı  ve yolu açıldı.Ülkemiz de  sosyal Barış bozuldu ve Parçalanma noktasına gelindi.12  MART 1971yılında doğan bir çocuk, bu gün 49  yaşında Arkasından 12 EYLÜL 1980 Yılında doğan bir çocuk 39 yaşında. Faşist darbeler  yanı yoz, baskıcı bir kültürün yetiştirdiği toplum, bu gün ülke nüfusunun % 50 sini üzerinde. Emperyalizmin de tam istediği bir toplum. Günümüzde Cumhuriyetin soy ağacının değer kaybettiği, demokrasinin rafa kaldırıldığı, yönetimin bir kişinin dudakları arasında kaldığı Faşist diktatörlük yöntemiyle  yönetildiği bir durumla karşı karşıyayız. Toplumumuz 12 MART Ve  12 EYLÜL Yoz kültürünün bıraktığı çirkin ve faşist bir miras kültürü altında devam etmektedir.12 Mart 1971’de ülkemizin sosyal, siyasal,ekonomik ,kültürel ve askeri alanlarda tam bağımsızlığını savunan gençlerimiz faşist cuntacılar tarafından idam edildiler. Ülkenin geleceği, karanlık güçlere, teslim edildi

         12 MART,  12 eylül, 24 OCAK  kararları ,  28 ŞUBAT  gibi, Uluslar arası Mali sermayenin, ülkemizdeki taleplerinin son bulması  ve “ TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE”  kurulması için, toplumumuz “ YURTTAŞLIK” bilinci içerisinde hareket etmesi gerekmektedir…Toplumumuzun bu bilince kavuşması dileğiyle, “ AYDINLIK” günlerde buluşmak ve geleceğimizi,  12 MART ve 12 Eylül gibi kötü mirasın üzerinde yükselmemesi için  birlik ve dayanışma anlayışıyla hoşça kalın…