ERKAN KARAARSLAN

ERKAN KARAARSLAN

GERÇEKLER

BELEDİYE KART PROJELERİNDE HAKSIZ MENFAAT TRANSFERİ YAPILMAKTADIR

03 Eylül 2020 - 00:38Klasik belediye hizmetleri dışında, “Doğumdan ölüme halkın yanında belediyecilik” yaklaşımı çerçevesinde, belediyelerin hizmet alanları, görevleri sürekli değişmekte, gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Kabul etmek gerekir ki, 5393 sayılı Belediye Kanunu, bu değişimin odak noktasında yer almış ve belediyecilik hizmetlerini her geçen gün çeşitlendirmiş ve geliştirmiştir. Bu gelişmenin yanı sıra, var olan belediye hizmetlerinin de daha etkin araçlarla sunulması ihtiyacı da, belediyelerin hizmet sunumunu etkilemiştir. 

Belediyelerin hizmet çeşitlenmesi ve hayatın her alanında rol alması süreci, 2000 li yılların başından itibaren büyük bir ivme ile artmış; Ancak bu hizmet çeşitlenmesine paralel oluşturulması gereken mali ve fiziki yapılanmanın sağlanamaması gerçeği ile hizmetler son yıllarda sürdürülemez bir hale gelmiş ve belediyelerde büyük bir duraklama dönemine girilmiştir. Bugün belediyecilik iyice kısır bir hal almış, 1300 belediyeden 1 tane dünyaya, dünyaya olmazsa ülkeye, örnek olarak başarılmış proje çıkmamaktadır. Bu konuyu önümüzde ki günlerde detaylı bir şekilde kaleme alacağım. Bir belediye için hazırlanan 100 projeden neden bir tanesi hayata geçmedi bunları anlatmaya çalışacağım. 

Belediye hizmetlerinin çeşitlenmesi ve var olan hizmetlerin daha etkili araçlarla sunulması projesi kapsamında, Her belediyede bir sadakat programı çerçevesinde, kente ait aidiyetleri geliştirme odaklı, kent içinde yaşayanları ayrıcalıklı kılan, kent ve ülke ekonomisine katkı sunan, sosyal yardımların hak temelli, bir elin verdiğini diğer elin görmeyeceği şekilde sunulmasını sağlayan bir program olarak Kent Kart Projelerinin hayata geçirilmesini önerdim ve bu projeyi geliştirdim. Arkasında durduğum projelerin belediyelerde hayata geçirilebilmesine ilişkin konjonktürel gücümü inandığım bu işte kullandım. CHP’li Belediyelere bu projeyi ortak bir proje olarak uygulamaları gerektiğini Eskişehir’de Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Ağbaba ile birlikte tüm belediye başkanlarının bulunduğu bir ortamda anlattım. Projeye önce Tekkart sonra Halkkart ismi verildi. MHP’li belediyelerde bu proje Hilal Kart adı altında uygulama alanı buldu. İlk olarak MHP’li Sarıçam Belediyesinde bu projeyi hayata geçirdim.  Akpartili belediyelerde daha çok kapalı kart modeli ile şehir kartları olarak bu proje uygulanmaya başlandı. 

Kent kart uygulamalarının faydalarını, ülkeye, insanımıza katkılarını bir makalede yazarak bitiremem. Bu proje diğer projeler gibi ömrüm boyunca övünçle anlatacağım projelerden olacak. Kent içi yoksulluğu yok edecek bu projemiz, yaşadığımız Kumpas sürecinde, maalesef simsarların elinde kaldı ve nihai amacına henüz ulaşamadı. Bu projeyi yapanlar sadece belediyelerden sosyal yardım ödemesini bu kart ile yapılmasına aracılık edip, market indirimleri üzerinden komisyon almak suretiyle ceplerini doldururken, projenin nihai amacı olan tüm kent halkının kullanımına sunulan ve tüm kentlinin kullanımı ile belediye gelirlerini artıran ve sosyal yardımları zenginlerin kullanımı ile finanse eden, aynı zamanda turnike kartı özelliklerini taşıyan bir tane dahi Kart Uygulaması yapılamadı.

Sayın belediye başkanları iddia ediyorum ki, Türkiye’de sadakat programı çerçevesinde kent içinde aidiyetleri besleyen ve belediyenize bırakın maliyet olmayı gelir getiren bir tane dahi başarılı olmuş kart projesi yoktur. Ben bu projeyi, başlangıç hedeflerine uygun başardım diyen varsa açın verilerinizi lütfen inceleyelim. Bu projede olduğu gibi aslında belediyecilik anlamında ülkede başarılabilen pek bir projede yoktur.

Mevcut kart projelerinde, hali hazırda oluşan bir fayda vardır. Bu faydanın yarışma suretiyle kullandırılması gerekmektedir. Yarışma ancak şeffaf bir ihale süreci ile sağlanabilir. Bir ihaleye dayanmadan yapılan kart uygulamaları, meclis ve encümen kararları ve bu yönde yapılmış olan protokollerin tamamı mevzuata aykırıdır. Bu işlem olsa olsa, kamu gücüne dayanılarak kar transferi yapılmasıdır ve suçtur. Protokoller doğrudan başkanlar tarafından imzalandığı için doğrudan başkanların suçudur. 

Yol yakınken hatalı uygulamalardan vazgeçerek adam gibi bir yarışma ile ve projenin bütününü hedef alarak kart uygulamalarının yaygınlaştırılmasına vesile olmak üzere bu yazı kaleme alınmıştır, sağlıkla kalınız…