GÜNDEM DEĞİŞİYOR DA...
DOĞAN ATICI

DOĞAN ATICI

GÜNDEM DEĞİŞİYOR DA...

03 Ekim 2016 - 10:27


İstanbul’da genç Hemşireye tekme olayı, Anıtkabir’e park küstahlığı ve Lozan Antlaşması cahilliği, bu 3 olayın 2 hafta içerisinde olması ve gündemin birden farklı olaylarla değişmesi hiç de ilginç ve şaşırtıcı değil! Bu 3 olayın birbiriyle kanımca bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Amaç zaten gündem değiştirmek "vur kaç" taktiği ve geri çekil, gündem otomatik olarak medya ile değişsin.

Meclis’te 4 tane Siyasi Parti var. 1’i İktidar diğerleri Muhalefet... Muhalefet Partilerinden hangisi gündem değiştirecek şekilde politika üretebiliyor? Hiç biri, yapamadığı gibi de kendi seçmeninin ve tabanının Rey’ini başka yerlere kaydırıyor! AKP’ye yüzde 50 oy oranı yetiyor. Neden! Çünki adamlar bu oy oranı ile Ülkeyi her türlü dizyn edebiliyor ve istedikleri gibi at koşturtabiliyorlar. 

15 Temmuz olayı, AKP’nin oyunu tahmini olarak abartmıyorum yüzde 70’lere kadar çıkardı. AKP için bu oy oranı hiç de iyi değil kendi açısından; neden derseniz? Dünyada çok geniş bir yankı uyandırır. Kendi sonlarını bu yüksek oy oranı ile hazırlarlar. Bir taraftan da Siyasi kültür ve Politika kültürü tamamen değişmiş olur. İktadırın yanında mutlak ve mutlak muhalefet olması lazım ki, hem kendi oylarını hem de muhalefet oylarını dizayn etmesi  gerek, ve bu Siyaset ve Politika kültürünün kendi  zihniyet kültürü ile devam etmesi gerekiyor. 

Kısacası sonuç olarak zat-ı muhterem, bir taraftan kendi seçmenini ve tabanını koruyor, diğer taraftan ise Muhalefet Partilerin Seçmenlerini ve Tabanını bu şekilde tek başına karşısına alıp küs olan tarafları birleştirerek, bir araya getirerek  koruyor. Muhalefet, Muhalefetlik yapamayınca, adam doğal olarak tek başına, Ülkeyi, İktidarı, Muhalefeti, Gündemi tek başına belirliyor.


GÜNDEM OTUZBEŞ İHA ABONESİDİR