ADEM BİRİNCİ

ADEM BİRİNCİ


TEK ÇIKIŞ YOLU: MEM

19 Aralık 2017 - 01:12

Kazan Devlet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Goulnar Baltanova, Milli Ekonomi Kongrelerinin ilkinde yaptığı sunumunda;"İktisat teorisi, istatistik, matematik ve enformasyonun gerçek sentezi olan bu eseriyle Prof. Dr. Haydar Baş'a da bir Nobel ödülü gerekecektir." diyeli tam 12 sene oldu.

Bugün 4 milyar insanın etki alanına girdiği, Milli Ekonomi Modeli (MEM) hakkında; 9 adet uluslararası kongre düzenlendi. Yüzlerce bilim adamı katıldı, görüşlerini beyan etti. Milli Ekonomi Modeli kitabı Türkçe’den Rusça’ya, Azericeye, Almanca ve İngilizceye tercüme edildi.Modelin matematiği ve bilgisayar similasyonu yapıldı. Kapitalizm, sessiz bir devrimle tarihe gömüldü.

Kapitalizm ve sosyalizm bitip tükendiği,insanlığa huzur ve ekonomik çözüm sunamadığı günümüz dünyasının tek çıkış yolu 'Milli Ekonomi Modeli'dir.

"Milli Ekonomi Modeli, insanın sınırlı ihtiyaçlarının sınırsız kaynaklardan karşılanması ilmi ve ülkelerin gerektiğinde her türlü mal ve hizmeti üretebilme gücüne sahip olması, iç ve dış harcamalarının borçlanmadan temin edebilmesinin adı ve formülüdür. Milli Ekonomi Modeli "tüketim yanlısı bir model"dir. Tüketim yanlısı olmaktan kastımız, toplumu oluşturan bireylerin tamamının belli bir gelir düzeyine çıkartılmasıdır. En azından "kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettireceği seviye" asgari hedef olarak kabul edilmiştir. Milli Ekonomi Modeli'mizde devlet, vatandaşının emeğini yine halkına hizmet olarak sunan iradedir. İfade ettiğimiz üzere, sadece halkından topladığı vergileri değil, aynı zamanda emisyondan elde ettiği senyöraj gelirini de halkına hizmet olarak aktaracağı için, "alan değil, veren el" konumunda bir devlet anlayışı Milli Ekonomi Modeli ile hayata geçirilmektedir."(Milli Ekonomi Modeli - Prof. Dr. Haydar Baş)

Ekonomileri kurtaracak felsefe; geleceğin iktisat felsefesi

Prof. Dr. Goulnar Baltanova'nın sunumunu özetlemeye çalışalım:

"Bizce Prof. Dr. Haydar Baş, Müslüman Şark dünyasının İbn-i Sina, Farabi, Arabi, vs. ileri gelen alimlerinin çağımızdaki temsilcisidir. Çünkü tıpkı onlar gibi hizmetlerinde ciddi bilimsellik ile maneviyat, kültür ve pratik bütünlüğü mevcuttur.

Bu hizmette analitiğin parlak düşüncesi ile pratiğin tecrübesi, bilim adamının cesareti ve iş adamının pragmatizmi birleşmiştir.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın kitabında, tüm fertlerin refahını yükseltmeyi amaç eden devlet idaresi iktisat modeli teklif edilmektedir.

İktisat biliminin önünde hep kıt kaynak kullanımı sorunu durmuştur. Bir çok iktisatçı optimum arayışı içinde bulunmuştur. Prof. Dr. Haydar Baş prensip itibarı ile Batı burjuva biliminden farklı olarak, kaynakların sonsuz, insan ihtiyaçların kısıtlı olduğunu söylemektedir.

Sonsuz kaynak, sınırlı ihtiyaca dayanan, Milli Ekonomi Modeli'ni teklif ederek Prof. Dr. Haydar Baş daha çok dikkati üretimde değil, üretim-tüketim denge noktasını yakalama meselesinde odaklamaktadır.Başka bir ifade ile, onun teklif ettiği iktisadi sistem, tüketim dengesi modelidir.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın çalışmasında, eğer ekonominin büyümesini istiyorsak, dikkatimizi toplayarak bu tabakaya yardım göstermemiz gerekiyor denmektedir. Günümüzün en büyük problemi ise, nüfusun bu tabakası tüketim imkanını kaybetmiştir."