Turizm Ajansında TÜRSAB yok

TBMM’de kabul edilen kanunla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak. Ancak, ülke turizm faaliyetlerinin yüzde 80’ini yürüten TÜRSAB, Ajans yönetiminde temsil edilmeyecek. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, kanunun Cumhurbaşkanı tarafından yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

Turizm Ajansında TÜRSAB yok

TBMM’de kabul edilen kanunla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak. Ancak, ülke turizm faaliyetlerinin yüzde 80’ini yürüten TÜRSAB, Ajans yönetiminde temsil edilmeyecek. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, kanunun Cumhurbaşkanı tarafından yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

Turizm Ajansında TÜRSAB yok
12 Temmuz 2019 - 12:14

Meclis'te önceki gece kabul edilen kanunla Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkân ve fırsatların dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulması karara bağlandı. Kanunun içerik özeti bu. Biraz muğlak ama şimdiye dek tek tek STK'ların ya da bazı devlet kurumlarının birbirinden bağımsız olarak yarım yamalak yürüttüğü faaliyetlerin tek elde toplanması anlamına geliyor bu. Ve kesinlikle çok olumlu bir gelişme. Bu kurumun icra ve yönetim kurulları olacak. Başkanlığını da Turizm ve Kültür Bakanı yürütecek.

YÖNETİM KURULUNDA, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü, THY Yönetim Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecek birer kişi, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz bölgelerinden ikişer üye, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden birer üye ile seyahat acentesi işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi olmak üzere, toplam 15 üyeden oluşacak.

Ajansın yürütme organı olan İCRA KURULU; Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından bakan tarafından seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak.