Tüm Bel Sen'den İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklaması...

Tüm Bel Sen'den İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklaması...

Tüm Bel Sen'den İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklaması...
06 Temmuz 2019 - 12:06İşte İzmir Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube'nin sosyal medya üzerinden yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklaması:


Sendikamız ile İzmir Büyükşehir Belediyesi heyeti arasında 05.07.2019 tarihinde yapılan görüşmelerin ayrıntıları aşağıda belirtildiği şekildedir:

Görüşmeye Katılanlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi Heyeti: İBB Başkanı Tunç SOYER, Genel Sekreter Dr. Buğra GÖKÇE, Genel Sekreter Yard. Barış KARCI

İzmir Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube Heyeti: 
Yürütme Kurulu: Anıl KAÇAR, Özgür AKKAVAK, Birkan ACAR, Volkan ATAŞÇI, Eren ÇETİNDERE
İşyeri Temsilcileri: Sultan TAZEGÜL, Salih Deniz ISLAKOĞLU, İnan TEMİZ, Turgut ANGÜN, Enbiya UÇAKÇI
Ege Bölge Avukatımız: Nazan SAKALLI AKTAŞ

Sizlere daha önce de duyurduğumuz gibi ilk görüşmede, taslağımızdaki taleplerden epey uzak bir teklifle gelen İBB idaresi, bu görüşmede aşağıda ayrıntıları yazan teklifi sunmuştur:

İDARE TARAFINDAN İLETİLEN TEKLİFLER:
1) Toplu İş Sözleşmesi ödentisinin (Sosyal Denge Tazminatı) aylık brüt 1.882 TL, NET 1.600 TL olması. (Mevcut durumda net 1054 TL)
2) 1 Mayıs ve 29 Ekim’de NET 750 TL, Kurban Bayramı’nda NET 1000 TL’lik 3 ikramiye verilmesi.
3) Kreş sayısının, İBB idaresi, İZELMAN ve sendika ile yapılacak çalışma doğrultusunda artırılması.
4) Yemekhane iş ve işleyişinin sendika ile birlikte yapılacak düzenleme ile iyileştirilmesi. Öncelikli olarak İZSU’nun yemekhane yapımına dair başlayan ihale sürecinin takip edilmesi.
5) Görevde yükselme (müdürlük dâhil) ve unvan değişikliği sınavının ivedi olarak açılması.
6) Ulaşım kartımızın, BİSİM ve arabalı vapurlarda da geçerli olmasına dair çalışmanın başlatılması.

İdarenin maddi başlıklarda teklif ettiği tutarlar Temmuz ayı bordrosuna girmek üzere teklif ettiği tutarlardır. Sözleşme 1 Nisan itibariyle geriye dönük geçerli olacağı için, 1 Mayıs ikramiyesi dâhil tüm haklarımız geriye dönük olarak ödenebilecektir. Teklif bu haliyle ikramiyeler de dâhil olmak üzere aylık ortalama 754 TL’lik, yani %71,5’lik bir artışa denk gelmektedir.

Toplu İş Sözleşmesi taslağımızdaki özlük ve sosyal haklara ilişkin taleplerimiz genel çerçeveyle başkana ve komisyona sunulmuş olup İBB idaresi komisyonuyla sendika heyetimiz arasındaki görüşmelerde konuşulmaya devam edecektir.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç SOYER, bu sözleşmenin bir başlangıç olduğunu, emekçilerin taleplerinin haklı talepler olduğunu ve kurumun imkânları ölçüsünde, karşılıklı iletişimi kesmeden tüm konuları çözeceğine dair iradesini de ayrıca dile getirmiştir.

İletilen bu teklifler yürütme kurulu ve işyeri temsilcilerimizden oluşan heyetçe değerlendirilmiş olup, daha önce vermiş olduğumuz şeffaflık ve demokrasi sözü uyarınca çalışanların görüşüne sunulabileceği kararına varılmıştır. Bu kapsamda pazartesi günü, İBB, İZSU ve ESHOT ana hizmet binaları, Oğuzlar, Halkapınar ve Sosyal Yaşam Kampüsü Ek Hizmet binaları, Merkez İtfaiye Birimi ve İZSU Halkapınar Tesisleri başta olmak üzere birçok işyerinde, emekçiler tarafından oylanmak üzere sandık kurulacaktır. Üyemiz olsun olmasın bu teklif tüm emekçilerin değerlendirilmesine sunulmaya çalışılacaktır. Emekçilerin iradesine bağlı olarak toplu sözleşme ya Temmuz bordrosuna yetiştirilmek üzere imzalanacak ya da reddedilerek taslak metindeki taleplerimiz için eylemli, grevli mücadele sürecine başlanacaktır.

Emekçilere saygı ile duyurulur.
Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

http://izmirtumbelsen.org/05-07-2019-tarihinde-buyuksehir-…/