İzmir Körfezinin temizliği için ilk büyük adım


İzmir Körfezinin temizliği için ilk büyük adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent tarihinin en önemli altyapı projelerinden birini gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Merkez ilçelerdeki atık su ile yağmur suyu sistemini ayrıştırmak için bir master plan hazırlayan İZSU, bu proje sayesinde şiddetli yağışlarda kanalların taşmasını ve atık suların İzmir Körfezi’ne ulaşmasını engelleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezinin temizlenmesine hız verecek projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda, İzmir’in nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu merkez ilçelerde birleşik sistem olarak inşa edilmiş kanalizasyon sisteminin ayrıştırılacağı ifade edildi. İZSU Genel Müdürlüğünün hazırladığı İzmir Metropol Alanı Atıksu-Yağmursuyu ve Dereler Master Planının uygulanması sayesinde, şiddetli yağışların görüldüğü dönemlerde sistem kapasitesini aşan suların kanallardan taşarak derelere ve İzmir Körfezine ulaşması önlenecek.

Beş havzada 373 km kanal inşa edilecek
Projenin ilk etabında İzmir Körfezini en fazla etkileyen 11 ilçe beş bölgeye ayrılarak incelendi. Bu çalışmalar sonucunda İzmir metropol alanı içindeki yağmur suyu ayrıştırma sisteminin ana iskeletini oluşturacak 373 kilometre yağmur suyu kanalının ön projeleri hazırlatıldı. Projenin Meles Havzası (Konak ve Karabağlar’ın bir kısmı, Buca, Gaziemir), Güneybatı Kollektörü Havzası (Konak ve Karabağlar’ın bir kısmı, Balçova), Bornova-Bayraklı Havzası, Karşıyaka-Bayraklı-Çiğli Havzası olmak üzere Narlıdere-Güzelbahçe Havzasında uygulanacağı açıklandı.

Aynı proje kapsamında inşa edilecek yaklaşım kanallarının da ön projeleri hazırlandı. Böylece, yerleşim alanlarının hemen üstünde kalan ormanlık arazilerden bir anda gelen yağmur sularının, yerleşim alanlarına girmesiyle oluşan su baskınlarının önlenmesi sağlanacak. Kuşaklama kanalları, yağmur sularını yerleşim alanlarına ulaşmadan en yakın dereye veya kanallara iletecek.

Yine bu kapsamda topoğrafyanın aniden düzleştiği bölgelerde yüksek noktalardan şiddetli bir şekilde gelen yağmur sularının kontrollü bir şekilde dere ve yağmur suyu kanallarına iletilmesi için yağmur suyu depolama tankları yapılacak. Ön projesi hazırlanan bu çalışmanın uygulama projelerine de 2020 yılı içinde başlanacak.
Projenin ikinci aşaması kapsamında ise yine 2020 yılı içinde Güney Batı Kolektör Havzasına dahil olan bölgelerde 358 kilometrelik tam yağmur suyu ayrıştırmasına yönelik yağmur suyu uygulama projesi hazırlanacak. Ardından imalat çalışmaları için harekete geçilecek. İZSU Genel Müdürlüğü ayrıştırma çalışmalarını kent genelinde tamamladıktan sonra taşkın bacalarını da iptal edecek.

Arıtmaların yükü hafifleyecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin "taşkın riski" taşıyan bölgelerinde yoğunlaştırılan "yağmur suyu ayrıştırma" çalışmalarıyla, alçakta kalan cadde ve sokaklarda şiddetli yağışlarda sorun oluşturan yağmur sularının kısa sürede denize veya derelere ulaştırılmasını sağlayacak. Yağmur sularının arıtma tesislerine girişinin engellenmesiyle, arıtmaların çalışma veriminin de artacağı öğrenildi.