Elektrik piyasası yönetmeliğinde değişiklik

Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde  değişiklik yapıldı.

Elektrik piyasası yönetmeliğinde değişiklik

Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde  değişiklik yapıldı.

Elektrik piyasası yönetmeliğinde değişiklik
16 Şubat 2019 - 15:36

Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle, 2.11.2013 tarihli ve 28809  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin  57'nci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinin eklendiği belirtildi.Buna göre, ilgili yönetmeliğin (k) bendinin içeriğinin YEKA için  verilen önlisanslarda önlisans sahibi tüzel kişinin doğrudan ve/veya dolaylı  ortaklık yapısı değişikliklerine olduğu bilgisine yer verildi.